Genealogie van N.N. Ripperda

I. N.N. Ripperda, tr. N. N..
Uit dit huwelijk:
1. Unico, volgt II.
2. Margaretha Ripperda, geb. omstr. 1337, tr. 1360 Eggerik of Egge Addinga, hoofdeling te Reiderland, Wedde en Westerwolde, geb. op de Wedderborg omstr. 1330, ovl. bij Wessinghuizen 1391, zn. van Adde of Hayo Eggeriks, heer van Wedde en Westerwolde, hoofdeling te Reiderland, en N.N. N.N..

II. Unico Ripperda, hoofdeling en proost te Farmsum, geb. omstr. 1335, ovl. mogelijk als gevolg van de val van borg Farmsum 1400, tr. Hayen (?) Addinga van Westerwolde, dr. van Adde of Hayo Eggeriks, heer van Wedde en Westerwolde, hoofdeling te Reiderland.
Uit dit huwelijk:

III. Hayo Ripperda, hoofdeling te Farmsum, geb. omstr. 1365, ovl. omstr. 1435, tr. N.N. Addinga van Westerwolde (?), dr. van Hicko Abdena en Fossa von Beninga zu Grimersum.
Uit dit huwelijk:

IV. Bolo Ripperda, hoofdeling te Farmsum, geb. omstr. 1395, ovl. tussen 20 juni 1465 en 23 sept. 1471, tr. (omstr. 1422) Hille Wigboldes, geb. omstr. 1400, ovl. tussen 12 febr. 1435 en 1474, dr. van Bartold, hoofdeling, en N.N. Huinga.
Uit dit huwelijk:
1. Unico, volgt V.
2. Ecca Ripperda, geb. omstr. 1430, tr. Ocke tho Loquard, hoofdeling te Loquard, Rysum en Loppersum, geb. omstr. 1415, zn. van Brunger von Loquard en Tetta tom Broke.
3. Wiska barones Ripperda, geb. omstr. 1430, ovl. 1493, tr. 1464 Haico II von Faldern, hoofdeling te Faldern en Oldersum, geb. omstr. 1432, ovl. 1488, zn. van Wiard VII Haiken, hoofdeling te Faldern, en Essa von Klein-Borßum.

V. Unico baron Ripperda, hoofdeling te Farmsum en Oosterwijtwerd, geb. omstr. 1425, ovl. aan de pest 1474, begr. Farmsum, tr. (10-02-1452) Ulske Ukena, erfvrouwe van Oosterwijtwerd, Herwen, Dijkhuizen, Holwierde en Uitwierde, geb. omstr. 1431, ovl. Kasteel Boxbergen omstr. 1515, dr. van Focko, heer van Brokum en Aurich, hoofdeling te Leer, praktisch alle protestantse vorstenhuizen zijn verbonden aan Focko Ukena (via de Cirksena’s, graven c.q. vorsten van Oost-Friesland), en Hiddeke Tho Wijtwerd, erfvrouwe van Oosterwijtwerd, Garreweer, Dijkhuizen en Winsum.
Uit dit huwelijk:
1. Focco, volgt VIa.
2. Hayo, volgt VIb.
3. Hiddeke barones Ripperda, geb. omstr. 1457, ovl. 11 nov. 1527, tr. Edzard Manninga, heer van Pewsum, hoofdeling te Loquard en Bergum, ovl. 1504, zn. van Lütet II, heer van Lütetsburg en Pewsum, hoofdeling te Loquard en Bergum, en Adda Cirksena von Greetsiel, zus van Ulrich Cirksena, de eerste rijksgraaf van Oost-Friesland.
4. Hilania barones Ripperda, geb. omstr. 1459, ovl. vóór 23 juni 1502, tr. Johan van Buckhorst, heer van Boxbergen, geb. omstr. 1460, zn. van Herman, heer van Buckhorst, Zalk en Veekaten, en Katharina van Keppel, erfvrouwe van Boxbergen (telg uit het Westfaalse geslacht Von Keppel zu Nienborg) en gesch. echtg. van Margaretha Sonoy.
5. Eggerik, volgt VIc.

VIa. Focco baron Ripperda, heer van Winsum en Rees (in het hertogdom Kleef), geb. Farmsum tussen 1453 en 1456, hoofdeling te Farmsum en proost te Loppersum, ovl. Winsum 29 juni 1480, tr. Frouwke Onsta van Sauwerd, geb. omstr. 1460, ovl. 25 mei 1477, dr. van Abel en Hille Jarges.
Uit dit huwelijk:

VIIa. Peter baron Ripperda, heer van Winsum, geb. Winsum omstr. 1476, ovl. tussen 13 febr. 1504 en 1516, tr. (omstr. 1498) Joanna Schaffer, geb. omstr. 1476, ovl. omstr. 1510, dr. van Johan ridder Rengers, heer van Scharmer en Dijksterhuis, en Heile Wigboldes.
Uit dit huwelijk:
1. Frowke barones Ripperda, ovl. kinderloos, tr. Egbert von Oldenburg, een telg van de graven van Oldenburg.
2. Hille barones Ripperda, tr. Abel Tamminga, hoofdeling op de Tammingaborg te Hornhuizen, geb. 1498, ovl. Hornhuizen 1549, zn. van Allert, hoofdeling te Hornhuizen, en Gesina Coenders.
3. Focco, volgt VIIIa.

VIIIa. Focco baron Ripperda, heer van Winsum, geb. door middel van een keizersnee geboren omstr. 1500, ovl. na 12 febr. 1552 (wellicht 1565/1566), tr. (1533) Anna van Ewsum, erfvrouwe van Peize, geb. omstr. 1510, dr. van Wigbolt, heer van Ewsum, Middelstum en Nienoord, en Betica (Beetke) Aylkema van Rasquert, erfvrouwe van Rasquert, Grietman (sic) van Vredewold.
Uit dit huwelijk:
1. Onno baron Ripperda, heer van Winsum, geb. omstr. 1534, ovl. tijdens de slag op de Hardenberger Heide 17 juni 1580.
2. Wigbolt baron Ripperda, geb. omstr. 1535, ovl. Haarlem 16 juli 1573.
3. Peter, volgt IXa.
4. Asinga, volgt IXb.
5. Johanna Elisabeth barones Ripperda, geb. 1549, ovl. als weduwe 1609, tr. 1e Folkmar von Beninga, heer van Grimersum en Dornum, geb. omstr. 1525, ovl. 27 sept. 1572, zn. van Garrelt, heer van Grimersum en Dornum, en Cecilia von Closter; tr. 2e 1587 Rancto von Diepholt, heer van Stickelkamp, geb. Haus Midlum 1549, ovl. 1587, zn. van Justus, heer van Midlum, en Almuth Ulena von Albernswehr, vrouwe van Albernswehr en Raisfelde.

IXa. Peter baron Ripperda, geb. omstr. 1536, ovl. Oost-Friesland vóór 1585, tr. 1e 12 okt. 1554 Evertje Tamminga tot Bellingeweer, geb. omstr. 1530, dr. van Onno, hoofdeling te Bellingeweer op de Tammingaborg, en Hilla Schaffer; tr. 2e Frouke van Burmania, ovl. 1565, dr. van Joost, heer van Grijpskerk, en Baef Cater tot Reitsemaborg; tr. 3e vóór 1572 Tetta von Frese, dr. van Wilcko, hoofdeling te Rysum, Loquard en Campen, en Katherina Freiin zu Inn- und Knyphausen.
Uit het eerste huwelijk:
1. Anna barones Ripperda, ovl. kinderloos.
2. Onno baron Ripperda, geb. omstr. 1555, ovl. Oldersum (verdronken) 1586.
3. Helena of Hille barones Ripperda, geb. omstr. 1557, tr. 1588 Reynier of Reint Alberda, heer van Hemmen en Spijck, zn. van Derk, heer op ’t Zand, en Hille Broersema tot Barnwert.
Uit het derde huwelijk:
4. Wilcko baron Ripperda, ovl. jong.

IXb. Asinga baron Ripperda, heer van Winsum, geb. omstr. 1537, ovl. vóór okt. 1574, tr. omstr. 1560 Bauwe Cater, geb. omstr. 1530, dr. van Luert, heer van Fraem, en Margaretha Addinga van Westerwolde.
Uit dit huwelijk:
1. Anna Maria barones Ripperda, ovl. Borg De Brake te Obergum 1650, tr. 1e Groningen 18 febr. 15981 Wessel Harderwyk genaamd Ganseneb, heer van De Brake, geb. Unkenburg (Harderwykenburg) te Leer, ovl. 1635, zn. van Diederich en Armgard Unken, erfvrouwe van de Unkenburg te Leer (later Hardewykenburg); tr. 2e Groningen 27 juli 16342 Abel Lewe, heer van De Blauwborg, zn. van Seino en Teteke Entens, erfvrouwe van Vervou.
2. Focco, volgt Xa.
3. Luirdt, volgt Xb.

Xa. Focco baron Ripperda, ovl. omstr. 1619, tr. 1610 Catharina van Hettinga, ovl. 31 dec. 1618, dr. van Taco, heer van Jorwerd, commandeur van de vesting te Emden, officier in dienst van de graaf van Oost-Friesland, en Neelcke Goverts, en Neelcke Goverts.
Uit dit huwelijk:
Cornelia barones Ripperda, ged. Leeuwarden 11 jan. 1609, tr. Leeuwarden 4 aug. 1648 Ritske van Sappema, heer van Oldewolde en de Holdinga-State te Dongeradeel, zn. van Binnert, heer van Oldewolde, rechter en gedeputeerde van de Staten van Friesland, en Rixt van Hettinga.

Xb. Luirdt baron Ripperda, heer van Winsum, ritmeester in Statendienst onder Eilcko Onsta van Sauwerd. Hij erfde in 1610 de Borg Ewsum van zijn neef Caspar van Ewsum, ovl. 1617, tr. Ida Lewe van Zandeweer, dr. van Jurgen, heer van Zandeweer, en Teteke Jarges of Bywe Schaffer.
Uit dit huwelijk:
1. Asinga baron Ripperda, ovl. kinderloos na 1 mei 1651, tr. Zutgera Clant van Lulema, ovl. na 1651, dr. van Johan, heer van Lulema, en Hille Clant.
2. Elisabeth barones Ripperda, ovl. 29 juni 1638, tr. Groningen 23 okt. 16313 Willem van Berum tot Leek, zn. van Remmert, heer van Leek, en Jeyde Thedema.
3. Focco baron Ripperda, tr. (ondertr. Groningen 28 maart) 1640 Mechteld van Vilsteren, erfvrouwe van Emmersgraven, douairière Van Moudijck thoe den Kruitenberg, ovl. juli 1656, dr. van Albert en Elisabeth van den Steenbergen, erfvrouwe van Emmersgraven.
4. Georg of Jurrien, volgt XIa.
5. Maria Johanna barones Ripperda, ovl. 1691, tr. François Adolf van Cranevelt, heer van Terlinden, ovl. 1672, zn. van jonker Joost, heer van Terlinden, en Geertruyd Oem.
6. Wigbolt, volgt XIb.

XIa. Georg of Jurrien baron Ripperda, heer van Emmersgraven, geb. vóór 1617, ovl. vóór 31 mei 1687, tr. Anna Elisabeth van der Steen, dr. van Johan, heer van Swaluwenborgh, en N.N. de Jeger.
Uit dit huwelijk:
1. Ida Anna Elisabeth Mechtilde barones Ripperda, tr. 1688 Thomas Freiherr von der Brügghen, heer van Hasenacker en Broich, geb. 1652, zn. van Theodor, heer van Hasenacker en Broich, en Johanna von Berek.
2. Luirdt Johan baron Ripperda, heer van Emmersgraven en Slynen in Gelderland (sinds 31 mei 1687), ovl. jong.

XIb. Wigbolt baron Ripperda, heer van Winsum, geb. jan. 1613, ovl. na 1699, tr. Groningen 18 aug. 16364 Ave Isabella van Heerma, geb. 25 dec. 1615, dr. van Ludolf, heer van Holwierde, en Bele Sickinghe.
Uit dit huwelijk:
1. Elisabeth barones Ripperda, geb. 1637, tr. 1659 Johan Christoffer van Deest, heer van Saaksumborg, ovl. omstr. 1691, zn. van Christopher, heer van Saaksumborg, en Ottilia Hammonius.
2. Frans Willem baron Ripperda, tr. Anna Maria Ulgers, erfvrouwe van De Brake, douairière Jarges.
3. Ludolph Luirdt, volgt XIIa.

XIIa. Ludolph Luirdt baron Ripperda, heer van Winsum, Englumburg en Jensema, geb. 1647, ovl. als commandeur van de vesting te Namen 17 april 1721, tr. 1e Oldehove 27 febr. 1676 Maria Isabella van Deest, erfvrouwe van Englumborg en Jensema, ovl. vóór 19 april 1704, dr. van Johan Willem, heer van Englumborg en Jensema, en Anna van Heerma; tr. 2e Oldehove 18 jan. 17055 Anna barones van Ewsum tot Mensinge, ovl. Groningen 14 maart 1738,6 dr. van Ernst baron van Ewsum, heer van Mensinge, en Everarda Johanna van Berum tot Leek.
Uit het eerste huwelijk:
1. Anna Maria barones Ripperda, erfvrouwe van Saaksumborg, geb. 1683, ovl. 4 juli 1749, tr. Oldehove 24 maart 17047 Willem baron van Ewsum, heer van Mensinge, hij was luitenant-kolonel in Statendienst, ovl. bij het beleg van Bergen in Henegouwen 22 okt. 1709, zn. van baron Ernst, heer van Mensinge, en Everarda Johanna van Berum tot Leek.
2. Johan Willem, volgt XIIIa.
3. Ida Elisabeth barones Ripperda, geb. na 1684, tr. Groningen 28 febr. 17118 Onno baron van Ewsum, heer van Mensinge, geb. 1686, ovl. Rolde 28 dec. 1720, zn. van baron Ernst, heer van Mensinge, en Everarda Johanna van Berum tot Leek.

XIIIa. Johan Willem baron Ripperda, hertog van Ripperda (duque de Ripperdá) 1725-, heer van Englumborg, Jensema, Poelgeest en Koudekerk, geb. Oldenhove 7 maart 1684, ovl. Tetuan in Marokko 17 okt. 1737, tr. 1e Oldehove 13 juli 17049 Aleida van Schellingwoude, (ook Schellingwou), erfvrouwe van Poelgeest en Koudekerk, geb. Amsterdam 18 dec. 1685, ovl. Kasteel Groot-Poelgeest 29 mei 1717, dr. van Nicolaas, koopman, en Maria Commerstein, erfvrouwe van Poelgeest en Koudekerk; tr. 2e 19 aug. 1721 Francisca Eusebia del Castillo y Xarava, geb. Guadalajara in Spanje omstr. 1703, dr. van don Francisco, heer van Hortizuela, en Catalina donna de Frias y Haro de la Vega.
Uit het eerste huwelijk:
1. Maria Isabella barones Ripperda, geb. Groningen 1706, ged. in de Grote Kerk te Groningen 10 okt. 1706,10 ovl. jong in Spanje.
2. Ludolph Luirdt, volgt XIVa.
3. Maria Nicoletta barones Ripperda (ook Maria Nicolassa de Ripperdá), geb. Ebbingestraat, Groningen, ged. in de Grote Kerk te Groningen 27 jan. 1709,11 ovl. 1748, tr. 4 febr. 1732 Teodoro Ventura don de Argumosa y la Gándara, heer van Campeu, ridder in de Orde van Santiago, ovl. 1774, zn. van don Juan en Antonia donna de la Gándara y Garcia.
Uit het tweede huwelijk:
4. Wigbolt baron Ripperda (ook Uvaldo de Ripperdá), geb. Madrid 6 okt. 1722, ovl. kinderloos te Keulen omstr. 1735.
5. Juan Maria Vicencio, volgt XIVb.
Uit zijn relatie met Josepha Francisca Ramos, geb. Tordesillas, Spanje 18 dec. 1705,12 ovl. Amsterdam 6 okt. 1733:12
6. Johan Willem Ripperda, geb. Londen, Engeland 23 april 1729,12 ovl. jong.12
7. Francois Joseph, volgt XIVc.
8. Zoon, geb. Amsterdam 6 okt. 1733,12 ovl. ald. 6 okt. 1733.12

XIVa. Ludolph Luirdt baron Ripperda, heer van Jensema, Englumborg, Poelgeest en Koudekerk, geb. Oude Ebbingestraat, Groningen 1707, ged. in de Grote Kerk te Groningen 13 nov. 1707,13 ovl. 22 okt. 1739, tr. 1e Wenen 16 jan. 1727 Margaretha Joanna Francisca Grävin von Cobenzl (douairière Gräfin Ursini von Blagay), geb. Wenen 11 jan. 1698, ovl. ’s-Gravenhage 24 mei 1730, dr. van Graf Johann Caspar, Freiherr zu Proßegg, Leuttenburg, Lueg & Moßau, Reichshofrat en kamerheer aan het keizerlijke hof, ridder in de orde van het Gulden Vlies, en Juliana Perpetua Grävin Bucelleni von Reichenberg und Sava; tr. 2e 23 (kerkelijk Oldenhove 5)14 maart 1735 Maria Isabella barones van Ewsum tot Mensinge, erfvrouwe van Englumborg en Jensema, geb. Borg Mensinge 16 mei 1716, ged. Bedum 19 mei 1716,15 ovl. 4 juli 1749, dr. van Onno baron van Ewsum, heer van Mensinge, en Ida Elisabeth barones Ripperda (XIIa,3); zij hertr. 1751 Willem van Ewsum, heer van Saaksumborg.
Uit het eerste huwelijk:
1. Johan Willem Michael Servatius baron Ripperda, geb. 1730, ged. in de Spaanse Kapel te ’s-Gravenhage 14 mei 1730, ovl. Keulen 1756. Daar hij en zijn halfbroer beiden kinderloos stierven is de Winsumer hoofdtak van het geslacht Ripperda in de mannelijke lijn met hun uitgestorven.
Uit het tweede huwelijk:
2. Ida Elisabeth barones Ripperda, geb. omstr. 1736, ovl. Groningen omstr. 1749.
3. Philip Ernst Carel Pieter baron Ripperda, ged. Bedum 30 april 1737,15 ovl. jong.
4. Aleida Ernestina Edmunda barones Ripperda, erfvrouwe van Koudekerk en Poelgeest, ged. Bedum 18 nov. 1738,15 ovl. Huis Holwindeborg 21 mei 1766, tr. Huwelijkscontract Groningen 12 (kerkelijk Den Hoorn 25)16 april 175817 Steven Adolph Joseph baron van Goltstein van Hoekenburg, heer van Hoeckenburgh op Holwinde, geb. Groningen 29 jan. 1734, ovl. Folkerdaborg 6 dec. 1779, zn. van Joost Johan Simon baron van Goltstein, heer van Hoeckenburg op Folkerda, en Geertruid Juvetta Clant van Scharmer; hij hertr. Leeuwarden 31 okt. 177318 Francisca Johanna Maria van Oldenneel tot Heerenbrinck.

XIVb. Juan Maria Vicencio baron de Ripperdá, geb. Madrid 1 sept. 1725, ovl. Honduras 21 okt. 1780, tr. 1e N.N.; tr. 2e Mexico Stad 22 okt. 1769 Mariana Gómez de Parada Gallo y Villavicencio, geb. Guadalajara in Mexico omstr. 1751, dr. van Juan Jose Gines don Gómez de Parada y Fonseca Enríquez, heer van Las Villas de Villasbuenas, San Yuste en Pelilla, alguacil mayor van het Real Audiencia de México (baljuw van de Hoge Raad van Spaans Mexico), en Gertrudis donna Gallo de Pardiñas y Nuñez de Villavicencio; zij hertr. José Francisco don de Valdivieso y de Echeverz Azior y Mier.
Uit het eerste huwelijk:
1. Juan José baron de Ripperdá, geb. Spanje omstr. 1746, officier in dienst van Spanje, ovl. kinderloos vóór sept. 1779, tr. Madrid vóór 1779 Beatriz Maria Ana donna de Monteverda y Ponte, geb. omstr. 1756, ovl. 1836, dr. van Antonio Estanislao don de Monteverda y Lugo Vina en Ana Maria Manuela de Ponte y Grimaldi; zij hertr. Tenerif 11 sept. 1779 Francisco Juan Nicolás Eustaquio don de Valcárcel Xuárez de Castilla y Lugo Herrera.
Uit het tweede huwelijk:
2. Maria de Ripperdá, geb. San Antonio, Texas, USA 1770.
3. Maria Herlinda Gertrudis de Ripperdá, geb. San Antonio, Texas, USA omstr. 1771, ovl. 25 juni 1771, begr. San Fernando Cathedral, San Antonio, Texas, USA.
4. Juan Baptista baron de Ripperdá, geb. San Antonio, Texas, USA 30 nov. 1771, ovl. tussen 1810 en 1816 San Antonio, Texas, USA, begr. in de San Fernando Cathedral, San Antonio, Texas, USA.
5. Juan José, volgt XVa.
6. José Manuel baron de Ripperdá, geb. Austin, Texas, USA 1775, hij was kolonel der infanterie in Spaanse dienst, ovl. Spanje.
7. Manuel Maria Juan baron de Ripperdá, geb. San Antonio, Texas, USA omstr. 1778.

XVa. Juan José baron de Ripperdá, geb. Austin, Texas, USA 1773, ovl. Madrid, Spanje 1846, tr. 1e N.N. de Cervantes; tr. 2e N. N..
Uit het eerste huwelijk:
1. Mariana de Ripperdá.
Uit het tweede huwelijk:
2. Francisco de Ripperdá, ovl. in gevangenschap te Havana op Cuba 1873.

XIVc. Francois Joseph Ripperda, geb. ’s-Gravenhage 12 mei 1731,12 ovl. Lengerich 13 jan. 1805,12 tr. 1e Lengerich omstr. 175512 Maria Catharina Brinkmann, geb. Gersten, Duitsland 10 febr. 1720,12 ovl. Lengerich 4 juli 1772;12 tr. 2e 24 okt. 177212 Margarete Aleid Schröder, geb. 3 sept. 1745,12 ovl. Lengerich 24 okt. 1830,12 dr. van Joes Bernard? en Gesina Freese.
Uit het eerste huwelijk:
1. Anna Catrina Rams, geb. Gersten 28 nov. 1756, ged. Lengerich 28 nov. 1756.12
2. Angla-Margareta Rams von Ripperda, geb. Gersten 12 juli 1761,12 ged. Lengerich 12 juli 1761,12 ovl. Boerschap Lengerich 17 dec. 1777.12
3. Joes Gerardi Rams von Ripperda, geb. Gersten 20 mei 1764,12 ged. Lengerich 20 mei 1764.12
4. Euphemia Margerita Rams von Ripperda, geb. Gersten 20 dec. 1767,12 ged. Lengerich 21 dec. 1767.12
Uit het tweede huwelijk:
5. Johannes Bernardus Albertus, volgt XVb.
6. Anna-Gesina Ripperda, geb. Gersten 1 okt. 1775,12 ged. Lengerich 1 okt. 1775,12 ovl. Boerschap Lengerich 31 mei 1778.12
7. Hermanus Henricus, volgt XVc.
8. Maria Gesina Ripperda, geb. Boerschap Lengerich 2 juli 1781,12 ged. Lengerich 2 juli 1781, ovl. Boerschap Lengerich 13 nov. 1785.12
9. Anna Maria Ripperda, geb. Boerschap Lengerich 13 nov. 1785,12 ged. Lengerich 13 nov. 1785,12 tr. Lengerich 5 jan. 180812 Johannes Albert Rechting, geb. Andervenne 28 okt. 1784,12 ged. Freren 28 okt. 1784,12 zn. van Johannes Heinrich en Maria Saat.
10. Joannes Bernadus, volgt XVd.
11. Levenloos kind, geb. Handrup 16 aug. 1792.

XVb. Johannes Bernardus Albertus Rams von Ripperda, geb. Gersten 30 nov. 1773, ged. Lengerich 30 nov. 1773,12 tr. 1e Lengerich 29 (kerkelijk Lengerich, ev. kerk 1)12 aug. 179412 Maria Aleid Knoop, geb. Gersten-Drope 24 maart 1768,12 ged. Lengerich 24 maart 1768,12 ovl. Langen 11 aug. 1825,12 dr. van Johannes en Maria Adelheid Westerbecke; tr. 2e Lengerich 16 febr. 182712 Maria Anna Determann, geb. Gersten 8 okt. 1795, ged. Lengerich 8 okt. 1795, dr. van Johannes Heinrich en Anna Maria Vox.
Uit het eerste huwelijk:
1. Bernard Henry Joseph, volgt XVIa.
2. Margaretha Aleid Ripperda, geb. Langen 20 mei 1796,12 ged. Lengerich 20 mei 1796,12 ovl. ald. 6 febr. 1868,12 tr. Lengerich 19 febr. 182812 Hermann Heinrich Maneman, geb. Lengerich bei Raming 4 dec. 1804, ged. Lengerich 4 dec. 1804, ovl. 19 dec. 1856, zn. van Bernhard en Gesina Adelheid Albers.
3. Gesina Maria Ripperda, geb. Langen 29 aug. 1797,19 ged. Lengerich 29 aug. 1797, ovl. Langen 2 sept. 1797.
4. Gesina Maria Rams von Ripperda, geb. Lengerich 29 mei 1799,12 ovl. ald. 12 jan. 1862,12 tr. Lengerich 1 maart 182912 Johannes Bernhard Pohl, geb. 1801,12 ovl. Lengerich 6 febr. 1848.12
5. Theodorus Joannes, volgt XVIb.
6. Hermanus Albertus Ripperda, geb. Langen, Toppers Heuer 16 maart 1803,19 ged. Lengerich 16 maart 1803, ovl. Lengerich bauerschat in Heuer des Colon Ull 22 nov. 1835,19 begr. Lengerich 25 nov. 1835.
7. Joannes Rudolphus, volgt XVIc.
8. Catharina Aleid Ripperda, geb. Langen, Toppers Heuer 16 sept. 1808, ged. Lengerich 18 sept. 1808, ovl..19
9. Joannes Bernardus, volgt XVId.
Uit het tweede huwelijk:
10. Maria Theresia Ripperda, geb. Langen, Heuer Colon Topper 18 juli 1828,19 ged. Lengerich 18 juli 1828.
11. Bernard, volgt XVIe.
12. Johann Clemens Ripperda, geb. Langen, Heuer Colon Topper 6 sept. 1833,12 ged. Lengerich 6 sept. 1833.12
13. Francisca Ripperda, geb. vóór 1842, tr. Johann Clemens Hellmann, geb. vóór 1842.

XVIa. Bernard Henry Joseph Ripperda, geb. Handrup-Hestrup 2 aug. 1794,12 ged. Lengerich 2 aug. 1794,12 ovl. Handrup, Heuer Landwehr 26 april 1871,12 begr. Lengerich 29 aug. 1871,12 tr. Lengerich 11 febr. 182312 Anna Maria Teresia Grote, geb. Langen 16 nov. 1792, ged. Lengerich 19 nov. 1792, ovl. Handrup, Heuer Landwehr 22 okt. 1865,19 begr. Lengerich 25 okt. 1865, dr. van Johannes Albert en Gesina Adelheid Schwarten.
Uit dit huwelijk:
1. Maria Anna Ripperda, geb. Langen, Heuer Colon Topper 26 nov. 1825,12 ged. Lengerich 26 nov. 1825,12 ovl. Langen bei Schuhmacher Robbe 6 okt. 1867,12 begr. Lengerich 9 okt. 1867.12
2. Albertus Klemens Ripperda, geb. Langen, Heuer Colon Topper 19 dec. 1827,12 ged. Lengerich 19 dec. 1827,12 ovl. Handrup-Hestrup, Schlütkes Heuer 26 juli 1862.12

XVIb. Theodorus Joannes Wehlage (geb. Ripperda), geb. Langen 21 juli 1801,12 ged. Lengerich 21 juli 1801,12 ovl. Lengerich-Bauerschaft 13 mei 1838,12 tr. Lengerich 3 sept. 182612 (door echtsch. ontbonden.) Maria Anna Wehlage, geb. Lengerich 17 maart 1801,12 ovl. ald. 14 okt. 1851.12
Uit dit huwelijk:
1. Bernhard Joseph Wehlage, geb. Lengerich 20 aug. 1827,12 ovl. ald. 2 sept. 1827.12
2. Anna Maria Wehlage, geb. Lengerich 12 juli 1828.12
3. Maria Christina Wehlage, geb. Lengerich 23 aug. 1830,12 ovl. ald. 6 jan. 1831.12
4. Anna Maria Theresia Wehlage, geb. Lengerich 31 maart 1834,12 tr. Herzlake mei 186212 Johannes Heinrich Brümmer, geb. Herzlake vóór 1842.12
5. Johannes Clemens Ripperda, geb. 18 maart 1835,12 ovl. Lengerich 25 okt. 1835.12
6. Helena Maria Wehlage, geb. Lengerich 30 dec. 1837.

XVIc. Joannes Rudolphus Ripperda, geb. Langen, Toppers Heuer 6 okt. 1805,12 ged. Lengerich 6 okt. 1805, ovl. Boerschap Lengerich, Heuer des Colon Wehlage 8 okt. 1835,19 begr. Lengerich 11 nov. 1835, tr. Lengerich 19 febr. 183312 Anna Maria Teresia Wehlage, geb. Boerschap Lengerich 28 febr. 1810,12 ged. Lengerich 28 febr. 1810,12 dr. van Johannes Bernhard en Helena Maria Burrichter.
Uit dit huwelijk:
Johann Clemens Ripperda, geb. Boerschap Lengerich, Heuer des Colon Wehlage 18 maart 1835,12 ged. Lengerich 19 maart 1835,12 ovl. Boerschap Lengerich, Heuer des Colon Wehlage 25 okt. 1835,12 begr. Lengerich 27 okt. 1835.12

XVId. Joannes Bernardus Ripperda, geb. Langen, Toppers Heuer 7 juni 1813,12 ged. Lengerich 7 juni 1813,12 ovl. Lengerich Bauerschat in Heuer des Colon Wehlagen 7 juni 1843,12 begr. Lengerich 10 juni 1843,12 tr. Lengerich 20 nov. 183812 Anna Aleid Egbers, geb. Bauerschaft Lengerich bei Westerbecke 1 juni 1812,12 ovl. Handrup 4 mei 1889.12
Uit dit huwelijk:
1. Anna Maria Theresia Ripperda, geb. 4 jan. 1839,12 ovl. Lengerich Bauerschat in Heuer des Colon Wehlagen 17 juni 1842,12 begr. Lengerich 20 juni 1842.12
2. Anna Maria Ripperda, geb. Lengerich Bauerschat in Heuer des Colon Wehlagen 1 nov. 1841,12 ged. Lengerich 1 nov. 1841,12 ovl. Handrup 17 mei 1869,12 begr. Lengerich 20 mei 1869,12 tr. Lengerich 22 juli 186212 Johannes Hermann Hilmes, geb. 28 dec. 1836.12

XVIe. Bernard Ripperda, geb. Langen, Heuer Colon Topper 15 nov. 1830,12 ged. Lengerich 15 nov. 1830,12 ovl. Jamestown, Grant County, Wisconsin, USA 27 april 1909,12 tr. Sinsinawa, Mound, Wisconsin, USA 5 juli 185712 Helena Caroline Langer, geb. Gersten 6 nov. 1836,12 ovl. Cuba City, Grant, Wisconsin, USA 18 dec. 1922,12 begr. St. Rose, Cuba City, Wisconsin, USA,19 dr. van Bernhard Albert en Maria Anna Knollen.
Uit dit huwelijk:
1. Joseph, volgt XVIIa.
2. Mary Ripperda, geb. Sinsinawa, Wisconsin, USA 8 sept. 1860,19 ovl. 21 april 1863.19
3. Christina Ripperda, geb. 11 dec. 1862,19 ovl. North Dakota, USA,19 tr. 4 april 189319 Henry Betting.
4. Rose Marie Ripperda, geb. 16 dec. 1864,19 ovl. 1931,19 begr. Larchwood, Lyon, Iowa, USA, tr. 25 nov. 188419 Bernard Weigman.
5. Frank, volgt XVIIb.
6. Carolina M. Ripperda, geb. 31 maart 1870,19 ovl. 8 april 1946,19 begr. Larchwood, Lyon, Iowa, USA,19 tr. 17 okt. 189319 Henry Kuhl.
7. Bernardus John Ripperda, geb. 13 febr. 1872.19
8. Katherine Marie Ripperda, geb. 25 april 1874,19 tr. 3 dec. 189519 John Even.
9. Henry John, volgt XVIIc.
10. Annie Theresa Ripperda, geb. 3 juli 1879,19 ovl. 20 aug. 1930,19 begr. Cuba City, Grant, Wisconsin, USA,19 tr. 11 aug. 190319 Charles Doyle.
11. Louisa Elizabeth Ripperda, geb. 6 nov. 1881,19 ovl. 12 juni 1968,19 begr. Dubuque, (Mt. Olive), Iowa, USA,19 tr. 27 sept. 190419 Richard Conion, geb. 21 sept. 1882,19 ovl. 16 juni 1935.19

XVIIa. Joseph Ripperda, geb. Sinsinawa, Wisconsin, USA 5 nov. 1858,19 ovl. 29 nov. 1937,19 begr. Cuba City, Grant, Wisconsin, USA,19 tr. 23 nov. 188419 Catherine Hoffman.
Uit dit huwelijk:
1. George Ripperda, ovl. jong.19
2. Marie Rose Ripperda.
3. Caroline Ripperda, geb. 21 okt. 1885,19 ovl. 24 febr. 1964.19
4. William Ripperda, geb. 2 okt. 1889,19 ovl. ongehuwd 5 juni 1962.19
5. Christine Ripperda, geb. 4 april 1893.19
6. Raymond Ripperda, geb. 5 sept. 1900,19 ovl. ongehuwd.

XVIIb. Frank Ripperda, geb. Jamestown, Grant County, Wisconsin, USA 13 aug. 1867,19 ovl. 16 nov. 1935,19 begr. Larchwood, Iowa, USA,19 tr. Sinsinawa, Grant, Wisconsin, USA 17 jan. 189319 Elizabeth Hoffman, geb. Sinsinawa, Grant, Wisconsin, USA 24 okt. 1865,19 ovl. Sioux Falss, South Dakota, USA 10 okt. 1964,19 begr. Larchwood, Iowa, USA.19
Uit dit huwelijk:
1. William Ripperda.
2. Walter Bernard Ripperda, geb. 10 nov. 1893,19 ovl. 15 mei 1952,19 begr. Larchwood, Iowa, USA.19
3. Clarance, volgt XVIIIa.
4. Lorena Ripperda, geb. 31 maart 1898,19 ovl. Iowa City, Iowa, USA 13 nov. 1952,19 begr. Larchwood, Lyon, Iowa, USA,19 tr. 19 febr. 192019 Joseph Snyders, geb. Mt. Carnal, Iowa, USA 30 maart 1890,19 ovl. Sioux Falss, South Dakota, USA 28 jan. 1965,19 begr. Larchwood, Lyon, Iowa, USA.19
5. Joseph Ignatius, volgt XVIIIb.
6. George A. Ripperda, geb. 19 dec. 1901,19 ovl. mei 1936,19 begr. Larchwood, Iowa, USA.19
7. Irenaeus, volgt XVIIIc.
8. Leona Ripperda, geb. 23 aug. 1909,19 tr. Larchwood, Lyon, Iowa, USA 12 sept. 193319 Ambrose Higgins, geb. Rock Valley, Iowa, USA 1 juli 1907,19 ovl. 15 sept. 1959,19 begr. ald..19

XVIIIa. Clarance Ripperda, geb. 29 juni 1896,19 ovl. Larchwood, Lyon County, Iowa, USA 8 mei 1967,19 tr. 29 maart 192119 Ann Clerey, geb. 1 maart 1901,19 ovl. 22 dec. 1975,19 begr. Larchwood, Lyon, Iowa, USA.19
Uit dit huwelijk:
1. Rita Clerey, geb. 26 juni 1922,19 tr. 9 mei 194319 Robert Lewis.
2. Dorothy Ripperda, geb. 7 juni 1924,19 ovl. 28 okt. 1928.19
3. Clarice Ripperda, geb. 30 okt. 1932,19 ovl. 30 okt. 1932.19
4. Joan Ripperda, geb. 8 juli 1935,19 tr. Lyle Grotewold.

XVIIIb. Joseph Ignatius Ripperda, geb. 8 jan. 1900,19 ovl. 20 febr. 1977,19 begr. Rock Valley, Iowa, USA,19 tr. Alvord, Iowa, USA 26 dec. 192619 Gladys Kramer, geb. Doon, Iowa, USA 29 april 1904,19 ovl. 8 okt. 1971.19
Uit dit huwelijk:
1. Daniel Ripperda, tr. 10 juni 196719 Karen Spiedel.
2. George Ripperda.
3. Larry Ripperda, tr.19 Marilyn Mauer.
4. Madonna Ripperda, geb. 17 jan. 1928,19 tr.19 Don Plueger.
5. Francis Joseph, volgt XIXa.
6. Mary Ann Ripperda, geb. 14 jan. 1934,19 tr. 23 juni 195619 Carl Selken.

XIXa. Francis Joseph Ripperda, geb. 4 maart 1929,19 tr.19 Jamie Steelsmith.
Uit dit huwelijk:

XXa. Terrence Joseph Ripperda, tr.19 Maria N.N..
Uit dit huwelijk:
1. Cindy Ripperda.
2. Timothy Ripperda.

XVIIIc. Irenaeus Ripperda, geb. 10 juni 1904,19 ovl. 3 dec. 1959,19 begr. Larchwood, Lyon, Iowa, USA,19 tr. Larchwood, Lyon, Iowa, USA 26 jan. 1932 Gertrude Daniels, geb. 7 april 1910,19 ovl. 10 sept. 1971,19 begr. Larchwood, Lyon, Iowa, USA.19
Uit dit huwelijk:
1. Paul Daniels, geb. 25 nov. 1932,19 ovl. 25 jan. 1965,19 begr. Larchwood, Lyon, Iowa, USA,19 tr. 9 juni 195519 Marlene McCarty.
2. Donald Ripperda, geb. 29 okt. 1934,19 tr. 20 april 196319 Janet Hansen.
3. Gerard Ripperda, geb. 23 april 1937,19 tr. 2 maart 195719 Theresa Roemen.
4. Rosemary Ripperda, geb. 25 maart 1941,19 tr. 23 april 196019 Donald Bruggeman.
5. John Ripperda, geb. 3 dec. 1942,19 tr. 18 juni 196619 Judy Christensen.
6. Raymond Ripperda, geb. 29 mei 1946,19 tr. 3 aug. 196819 Linda Dahl.
7. Mark Ripperda, geb. 2 april 1950,19 tr. 20 juni 197019 Diane Lewis.

XVIIc. Henry John Ripperda, geb. Jamestown, Grant County, Wisconsin, USA 27 mei 1876,19 ovl. Menominee, Illiois, USA 17 maart 1955,19 tr. 29 juli 190219 Mary Fleege, geb. Menominee Twp., Jo Daviess County, Illinois, USA 18 febr. 1879,19 ovl. 12 juni 1948.19
Uit dit huwelijk:
1. Clarance Ripperda, geb. 26 mei 1903.19
2. Bernice Ripperda, geb. 3 mei 1905,19 tr. 5 febr. 192919 Ray Houtaker.
3. Calista Ripperda, geb. Cuba City, Grant, Wisconsin, USA 7 nov. 1907.19
4. Leona Ripperda, geb. Cuba City, Grant, Wisconsin, USA 5 april 1909,19 tr. Dubuque, Iowa, USA 23 febr. 193819 Dominic Alt.
5. Jerome Ripperda, geb. Cuba City, Grant, Wisconsin, USA 12 maart 1912,19 ovl. ald. 18 dec. 1944.19
6. Myron Ripperda, geb. Cuba City, Grant, Wisconsin, USA 30 jan. 1919,19 tr. Dubuque, Iowa, USA 12 febr. 194919 Ann Neyens.
7. Mary Agnes Ripperda, geb. Cuba City, Grant, Wisconsin, USA 2 jan. 1922,19 tr. 20 juni 192219 James Sleets.

XVc. Hermanus Henricus Ripperda, geb. Boerschap Lengerich 16 sept. 1778,12 ged. Lengerich 16 sept. 1778,12 boer, ovl. Lengerich, Heuer Colon Grote 1 maart 1849,12 begr. Lengerich 5 maart 1849,12 tr. 1e Lengerich 27 sept. (kerkelijk 13 okt.)12 180112 Anna Maria Möller, geb. Gersten-Drope 17 nov. 1770,12 ged. Lengerich 17 nov. 1770,12 ovl. vóór 1820,12 dr. van Gerhard en Gesina Adelheid Wübbels; tr. 2e 16 jan. 182012 Anna Gesina Wienhoff, geb. Bawinkel? 1 juli 1787,12 ovl. Langen, Heuer Colon Grote 4 jan. 1864,12 begr. Lengerich 7 jan. 1864,12 dr. van Eilard en Anna Margaretha Pleus.
Uit het eerste huwelijk:
1. Maria Aleid Ripperda, geb. Langen, Groten Heuer 25 okt. 1803,12 ged. Lengerich 25 okt. 1803.12
2. Bernard Henricus, volgt XVIf.
3. Hermanus Meinardus Ripperda, geb. Langen, Groten Heuer 4 mei 1807,12 ged. Lengerich 4 mei 1807,12 ovl. 13 maart 1826.12
4. Gerardus Albertus, volgt XVIg.
5. Bernardus Albertus Ripperda, werd op 23 sept. 1864 genaturaliseerd tot Amerikaan, geb. Langen, Groten Heuer 26 juli 1812,12 ged. Lengerich 26 juli 1812,12 boer, ovl. Germantown, Clinton, Illinois, USA 20 mei 1888,12 tr. Lengerich 27 febr. 183812 Maria Catherine Meemann, geb. Lingen 20 nov. 1809,12 ovl. Germantown, Clinton, Illinois, USA 17 nov. 1887,19 dr. van Johannes Heinrich en Anna Maria Budden.
6. Anna Maria Ripperda, geb. Langen, Heuer Colon Suesten 9 juli 1816,12 ged. Lengerich 9 juli 1816.12
Uit het tweede huwelijk:
7. Johann Hermann Ripperda, geb. Langen, Heuer Grote 7 sept. 1821,12 ged. Lengerich 7 sept. 1821,12 ovl. Heuer Colon Grote 5 juni 1832.12
8. Johann Joseph, volgt XVIh.
9. Herman Bernard Ripperda, geb. jan. 1827,12 ovl. Langen, Heuer Colon Grote 6 april 1841,12 begr. Lengerich 10 april 1841.12
10. Johann Clemens Ripperda, geb. Langen, Heuer Colon Grote 8 aug. 1829,12 ged. Lengerich 8 aug. 1829,12 ovl. Langen, Heuer Colon Grote 11 febr. 1838,12 begr. Lengerich 13 febr. 1838.12

XVIf. Bernard Henricus Ripperda, geb. Langen, Groten Heuer 30 juli 1805,12 ged. Lengerich 30 juli 1805,12 boer, ovl. Germantown, Clinton, Illinois, USA 14 dec. 1894,12 tr. 1e Merzen 22 sept. 183412 Maria Elisabeth Fideler; tr. 2e Germantown, Clinton, Illinois, USA 17 febr. 184619 Maria Anna Merzen, ovl. Germantown, Clinton, Illinois, USA 27 sept. 1849;19 tr. 3e Germantown, Clinton, Illinois, USA 2 febr. 185019 Helena Adelaide Feldman, geb. 1 jan. 1825,19 ovl. Germantown, Clinton, Illinois, USA 9 jan. 1891.19
Uit het eerste huwelijk:
1. Anna Catharine Ripperda, tr. Germantown, Clinton, Illinois, USA 16 jan. 188319 Joseph Koopmann, zn. van Philip en Theresa Waller.
2. Anna Maria Ripperda, geb. Lengerich 9 jan. 1836,19 ovl. Germantown, Clinton, Illinois, USA 15 mei 1923,19 tr. Germantown, Clinton, Illinois, USA 15 april 185619 Peter Wildhaber, geb. Duitsland maart 1832,19 ovl. Germantown, Clinton, Illinois, USA 27 juni 1907.19
3. Bernd Heinrich Joseph Ripperda, geb. Merzen 9 jan. 1837.12
4. Johann Friedrich Wilhelm Ripperda, geb. Merzen 9 juni 1839.12
5. Maria Wilhelmina Katharina Engel Ripperda, geb. Merzen 5 dec. 1840,12 tr. 1e Germantown, Clinton, Illinois, USA 27 april 185819 Bernard Philip Stevens; tr. 2e Germantown, Clinton, Illinois, USA 11 jan. 187619 Adolph Anthont Fehlker, zn. van Bernard en Anna Eishoff.
6. John Henry Ripperda, geb. Germantown, Clinton, Illinois, USA 26 maart 1844.19
Uit het derde huwelijk:
7. John Joseph Ripperda, geb. Germantown, Clinton, Illinois, USA 20 okt. 1851.19
8. Herman Ripperda, geb. Germantown, Clinton, Illinois, USA 28 jan. 1854.19

XVIg. Gerardus Albertus Ripperda, geb. Langen, Groten Heuer 21 nov. 1809,12 ged. Lengerich 21 nov. 1809,12 ovl. Landen in Groten Heuer 5 mei 1871,12 begr. Lengerich 8 mei 1871,12 tr. Lengerich 1 okt. 183912 Anna Maria Bruns, geb. 1801,12 ovl. Langen in Groten Heuer 24 jan. 1869,12 begr. Lengerich 27 jan. 1869,12 dr. van Johann Bernhard Bruns-Brands en Anna Margaretha Peters.
Uit dit huwelijk:
1. Hermann Albert, volgt XVIId.
2. Maria Anna Ripperda, geb. Langen, Heuer Colon Grote 16 juni 1844,12 ged. Lengerich 17 juni 1844.12
3. Hermann Heinrich Ripperda, genaturaliseerd tot Amerikaans Staatsburger te Carlyle 23 okt. 1880,19 geb. Langen 20 okt. 1849,12 ged. Lengerich,12 ovl. Cartyle, Clinton, Illinois, USA 18 maart 1884,12 tr. Carlyly, Clinton, Illinois, USA 29 mei 188319 Mary Giesting (nee Huels).

XVIId. Hermann Albert Ripperda, geb. Langen, Heuer Colon Grote 14 nov. 1840,12 ged. Lengerich 15 nov. 1840,12 ovl. Langen 3 mei 1906,12 tr. Lengerich 6 febr. 186612 Theresia Wübbels, geb. Gersten-Drope 26 aug. 1840,12 ovl. Langen 7 maart 1902,12 dr. van Bernard Heinrich en Maria Anna Revermann.
Uit dit huwelijk:
1. Caroline Ripperda,12 tr.12 Franz Jansen.
2. Maria Anna Ripperda, geb. Langen 17 dec. 1866,12 ged. Lengerich,12 ovl. Lingen 13 sept. 1949,12 tr. 1e Schepsdorf 28 jan. 189212 Hermann Bernard Ovel, geb. Varenrode 20 mei 1850, ovl. Darme 31 okt. 1911, zn. van Johan Bernard en Gesina Maria van Dülmen en wedr. van Adelheid Woltering; tr. 2e Lingen 28 april 191312 Paulus Heinrich Volmershausen, geb. Lingen 29 juni 1873,12 ovl. ald. 1936.12
3. Maria Loudowica Ripperda, geb. Langen 1 aug. 1869,12 ovl. Langen in Groten Heuer 28 dec. 1873,12 begr. Lengerich 31 dec. 1873.12
4. Gerhard Albert Ripperda, geb. Langen in Groten Heuer 24 juli 1872,12 ovl. ald. 19 dec. 1873,12 begr. Lengerich 22 dec. 1873.12
5. Johann Clemens, volgt XVIIId.
6. Johann Gerhard, volgt XVIIIe.
7. Bernhard Hermann, volgt XVIIIf.

XVIIId. Johann Clemens Ripperda, geb. Langen in Groten Heuer 5 dec. 1873,12 ged. Lengerich 6 dec. 1873,12 ovl. Langen 22 juli 1952,12 tr.12 Carolina Uhlen, geb. 31 juli 1874,12 dr. van Benedikt en Anna Köbbe.
Uit dit huwelijk:
1. Johanna Ripperda.
2. Albert Ripperda, geb. 20 okt. 1901,12 ovl. Langen 23 okt. 1956,12 tr.12 Johanna Gösse, geb. 15 april 1902.
3. Maria Ripperda, geb. 20 okt. 1903,12 ovl. 4 april 1992,12 begr. Friedhof Biene 8 april 1992.12
4. Franz Ripperda, geb. Langen 3 nov. 1907,12 ovl. ald. 19 nov. 1984.12
5. Alois Ripperda, geb. 7 juni 1914,12 ovl. 25 nov. 1991.12
6. Clemens Ripperda, geb. Langen 17 aug. 1916,12 ovl. Biene 13 sept. 1994,12 tr.12 Agnes Rakers verw. Boyer.

XVIIIe. Johann Gerhard Ripperda, geb. Langen in Groten Heuer 28 aug. 1875,12 ged. Lengerich 29 aug. 1875,12 ovl. Lingen-Darme 27 aug. 1954,12 tr. Schepsdorf 28 april 189612 Anna Margaretha Knoop, geb. Lingen-Darme 17 jan. 1877,12 ged. Schepsdorf 17 jan. 1877,12 ovl. Darme 26 mei 1938,12 dr. van Johann Bernard en Carolina Christina Stein.
Uit dit huwelijk:
1. Albertus Gerhardus Christian Ripperda, geb. Darme 29 maart 1905,12 ovl. Lingen-Darme 18 aug. 1990,12 begr. Waldfriedhof Lingen-Darme 23 aug. 1990,12 tr. Standesambt Lingen-Laxten 26 sept. 193412 Anna Maria Brinkers, geb. 18 nov. 1900,12 ovl. Lingen-Darme 23 aug. 1982.12
2. Bernhard Ripperda, geb. Darme 1 febr. 1898, ovl. Heldentod im Krieg 11 mei 1917.
3. Bernhard Heinrich Ripperda, tr.12 Franziska Katharina Wilming.
4. Carolina Bernhardina Ripperda, geb. Lingen-Darme 1 okt. 1896, ovl. 4 juli 1958, tr. St. Bonifatius Kirche Lengin 29 sept. 191912 Bernhard Johann Wilming, geb. 7 nov. 1895,12 ovl. Darme 2 april 1981,12 zn. van Johannes Heinrich en Adelheid Hessel.
5. Gerhard Ripperda, geb. Darme 1 april 1910,12 ovl. Lingen-Darme 23 juli 2005,12 begr. Waldfriedhof Lingen-Darme 27 juli 2005.12
6. Gerhard Hermann Ripperda, geb. Darme 1908, ovl. ald. 25 jan. 1911.
7. Theresia Ripperda, geb. Darme 8 okt. 1899,12 ovl. 31 jan. 1958.12

XVIIIf. Bernhard Hermann Ripperda, geb. Langen 2 dec. 1883,12 ged. Lengerich 2 dec. 1883,12 ovl. Lingen-Darme 19 febr. 1975,12 tr. 1e Standesambt Laxten 22 nov. 191012 Johanna Maria Veldscholten, geb. Darme 25 maart 1888,12 ged. Schepsdorf 26 maart 1888,12 ovl. Darme 6 febr. 1924,12 dr. van Hendrikus en Anna Margaretha Kuper; tr. 2e St. Bonifatius Kirche Lingen 30 april 192512 Agnes Rakel, geb. Gleesen 9 april 1892,12 ovl. St. Bonifatius-Hospital, Lingen 23 juni 1968,12 dr. van Johann Hermann en Susanna Gesina Adelheid Hummeldorf.
Uit het eerste huwelijk:
1. Anna Ripperda.
2. Anna Margareta Ripperda, geb. Darme 14 febr. 1912,12 ovl. ald. 23 febr. 1912.12
3. Heinrich Ripperda, geb. Lingen-Darme 4 jan. 1914,12 ovl. Altenlingen 31 mei 1985,12 tr. 1e St. Bonifatius Kirche Lingen 1 juli 193812 Maria Roling, geb. Baccum 25 jan. 1913,12 ovl. Darme 1 juli 1963;12 tr. 2e Darme 20 sept. 196512 Wilhelmine Geers, geb. Langen 5 mei 1925,20 ovl. Darme 27 sept. 1997,20 begr. Waldfriedhof Darme.12
4. Alois Ripperda, geb. Lingen-Darme 5 juli 1916,12 ovl. Lingen 16 maart 1975,12 tr.12 Maria Pölking, geb. 20 sept. 1920,12 ovl. Lingen-Darme 7 febr. 1988,12 begr. Friedhof Schepsdorf 12 febr. 1988, dr. van NN en Helena Naber.
5. Maria Johanna Ripperda, geb. Darme 19 april 1917,12 ovl. Nordhorn 21 dec. 1978,12 tr. 1e12 Hermann Heskamp, zn. van Johann Gerhard Franz en Anna Franziska Mösker; tr. 2e12 Heinrich Schüer geb. Klefing, geb. Emsbüen-Berge 27 juni 1905,12 ovl. Nordhorn 8 april 1987.12
6. Paul Gerhard, volgt XIXb.
7. Gerhard Ripperda, geb. Lingen-Darme 7 april 1921,12 ovl. Emsbüen 5 nov. 1983,12 tr.12 Clara Schomaker.
Uit het tweede huwelijk:
8. Maria Theresia Ripperda, geb. Darme april 1927,12 ovl. ald. 12 maart 1928.12
9. Bernhard Ripperda, geb. Lingen-Darme 22 aug. 1928,12 ovl. Krankenhaus Thuine 2 maart 2006,12 begr. Waldfriedhof Darme 7 maart 2006,12 tr.12 Martina Kruse, geb. 10 maart 1933,12 ovl. Darme 22 aug. 2014.12
10. Josef Bernhard Ripperda, geb. Darme 11 nov. 1930,12 ovl. ald. 6 dec. 1930.12
11. Maria Ripperda, geb. Darme 26 nov. 1935,12 ovl. ald. 26 nov. 1935.12

XIXb. Paul Gerhard Ripperda, geb. Darme 3 jan. 1919,12 ovl. Lingen-Altenlingen 26 juni 1988,12 begr. Neuer Friedhof,12 tr. Baccum 5 juni 194512 Agnes Sophia Roling, geb. Baccum 1 april 1921,12 ovl. Altenlingen 16 juli 2010,12 begr. Lingen 21 juli 2010,12 dr. van Johann Bernhard en Maria Agnes Albers.
Uit dit huwelijk:

XXb. Rudi Ripperda,12 tr. Johanna Josefa Kühlenborg, dr. van Josef Bernhard en Maria Adelheid Niehof.
Uit dit huwelijk:
1. Markus Ripperda, geb. 13 jan. 1972,19 ovl. 20 jan. 1972.19
2. Melanie Ripperda, geb. 18 sept. 1973.19
3. Nadine Ripperda, geb. 23 maart 1976.19
4. Christian Ripperda, geb. 17 jan. 1980.19

XVIh. Johann Joseph Ripperda, geb. Langen, Heuer Grote 4 juli 1824,12 ged. Lengerich 5 juli 1824,12 boer, ovl. Germantown, Clinton, Illinois, USA 12 dec. 1871,12 tr. Lengerich 18 mei 185212 Helena Adelheid Meeman, geb. Handrup 1 jan. 1825,12 ovl. Germantown, Clinton, Illinois, USA 27 jan. 1889,12 dr. van John Henry en Anna Mary Budde.
Uit dit huwelijk:
1. Henry Bernard, volgt XVIIe.
2. Bernard Joseph, volgt XVIIf.
3. Anna Helen Ripperda, geb. Germantown, Clinton, Illinois, USA 21 febr. 1858,19 ovl. ald. 9 mei 1908,19 tr. Germantown, Clinton, Illinois, USA 3 april 188319 Clemens B. Weier, geb. 25 maart 1958,19 ovl. Germantown, Clinton, Illinois, USA 6 maart 1910.19
4. Maria Adelheid Ripperda, geb. Germantown, Clinton, Illinois, USA 10 april 1860,19 ovl. 8 jan. 1894,19 tr. 13 mei 187919 John Wilhelm Hermeling, geb. 31 juli 1842,19 ovl. 4 sept. 1926.19
5. Margaret Ripperda, geb. Germantown, Clinton, Illinois, USA 9 april 1865,19 ovl. Belleville, St. Clair, Illinois, USA 16 sept. 1925,19 tr. 3 aug. 188619 Herman G. Korte, geb. Damiansville, Clinton, Illinois, USA 3 okt. 1861,19 ovl. Belleville, St. Clair, Illinois, USA 24 juni 1927.19

XVIIe. Henry Bernard Ripperda, geb. Germantown, Clinton, Illinois, USA 2 febr. 1854,19 boer, ovl. Germantown, Clinton, Illinois, USA 5 mei 1930,19 tr. Germantown, Clinton, Illinois, USA 19 nov. 188619 Barbara Mary Spengler, geb. O’Fallon, St. Clair, Illinois, USA 25 jan. 1862,19 ovl. Germantown, Clinton, Illinois, USA 14 juli 1936,19 dr. van John Michael en Mary Anne Sicka.
Uit dit huwelijk:
1. Anna Maria Ripperda, geb. Germantown, Clinton, Illinois, USA 26 juli 1888,19 ovl. Breese, Clinton, Illinois, USA 17 mei 1973,19 begr. Germantown, Clinton, Illinois, USA,19 tr. Germantown, Clinton, Illinois, USA 24 april 191719 Bernard Joseph Vn Wessling, geb. Germantown, Clinton, Illinois, USA 29 okt. 1888,19 ovl. Breese, Clinton, Illinois, USA 14 maart 1980.19
2. Mary Josephine Ripperda, geb. Germantown, Clinton, Illinois, USA 12 dec. 1890,19 ovl. Breese, Clinton, Illinois, USA 6 juni 1980,19 begr. Germantown, Clinton, Illinois, USA,19 tr. Germantown, Clinton, Illinois, USA 14 nov. 191419 Henry Herman Linnemann, geb. Germantown, Clinton, Illinois, USA 27 jan. 1885,19 ovl. ald. 17 juni 1959.19
3. Bernhard Henry, volgt XVIIIg.
4. Eugenia Catherine Ripperda, geb. Germantown, Clinton, Illinois, USA 4 okt. 1898,19 ovl. Breese, Clinton, Illinois, USA 6 sept. 1979,19 begr. Germantown, Clinton, Illinois, USA,19 tr. Germantown, Clinton, Illinois, USA 9 mei 192219 Bernard John Thuenemann, geb. Damiansville, Clinton, Illinois, USA 15 okt. 1897,19 ovl. Breese, Clinton, Illinois, USA 1 dec. 1970.19
5. Edward Dinisius Ripperda, geb. Germantown, Clinton, Illinois, USA 27 juli 1901, ovl. ald. 16 dec. 1906.

XVIIIg. Bernhard Henry Ripperda, geb. Germantown, Clinton, Illinois, USA 29 jan. 1893,19 boer, ovl. Breese, Clinton, Illinois, USA 6 okt. 1979,19 begr. Germantown, Clinton, Illinois, USA,19 tr. Breese, Clinton, Illinois, USA 25 april 192219 Frances Clara Ellers, geb. Bartelso, Clinton, Illinois, USA 14 april 1899,19 ovl. Germantown, Clinton, Illinois, USA 14 aug. 1955,19 dr. van Frank Lawrence en Christine Du(e)ing.
Uit dit huwelijk:
1. Norbert Henry, volgt XIXc.
2. Eugene Frank, volgt XIXd.
3. Virgil Edward, volgt XIXe.
4. Loretta Christine Ripperda, geb. Germantown, Clinton, Illinois, USA 7 maart 1928,19 tr. Germantown, Clinton, Illinois, USA 16 juni 194819 Julian Simon Frey, geb. 9 jan. 1920.19
5. Johanna Barbara Ripperda, geb. Germantown, Clinton, Illinois, USA 11 maart 1930,19 tr. Germantown, Clinton, Illinois, USA 29 sept. 194819 Paul Herman Rakers, geb. 25 maart 1924.19
6. Bernard Ripperda, geb. Germantown, Clinton, Illinois, USA 23 jan. 1932,19 ovl. ald. 23 jan. 1932.19
7. Cyril Bernard Ripperda, geb. 25 mei 1933,19 ovl. 13 sept. 1956.19
8. Robert Bernard, volgt XIXf.
9. Alice Ripperda, geb. Germantown, Clinton, Illinois, USA 16 febr. 1941,19 ovl. ald. 16 febr. 1941.19

XIXc. Norbert Henry Ripperda, geb. Germantown, Clinton, Illinois, USA 17 maart 1923,19 elektricien, ovl. Breese, Clinton, Illinois, USA 24 okt. 1980,19 begr. Germantown, Clinton, Illinois, USA 27 okt. 1980,19 tr. Breese, Clinton, Illinois, USA 2 okt. 194719 Dolores Alice Jansen, geb. Breese, Clinton, Illinois, USA 23 april 1926,19 ovl. ald. 5 april 1983,19 begr. Germantown, Clinton, Illinois, USA 8 april 1983,19 dr. van Henry en Theresa Koerkenmeier.
Uit dit huwelijk:
1. Thomas Henry, volgt XXc.
2. Jerome Bernard, volgt XXd.
3. Leonard Norbert, volgt XXe.
4. Maurice Ralph, volgt XXf.
5. Herbert Robert, volgt XXg.
6. Duane Gerald Ripperda, geb. Breese, Clinton, Illinois, USA 16 aug. 1960,19 tr. Damiensville, Clinton, Illinois, USA 23 nov. 198319 Diane Marie Arentsen, geb. Breese, Clinton, Illinois, USA 24 sept. 1961.19
7. Linus, volgt XXh.

XXc. Thomas Henry Ripperda, geb. Breese, Clinton, Illinois, USA 19 april 1949,19 tr. Breese, Clinton, Illinois, USA 14 sept. 197319 (door echtsch. ontbonden Belleville, St. Clair, Illinois, USA 2001)19 Deborah Kay Guttersohn, geb. Breese, Clinton, Illinois, USA 6 jan. 1951,19 dr. van graaf Henry en Ann Marie van de Loo.
Uit dit huwelijk:

XXIa. Chad Michael Ripperda, geb. Belleville, St. Clair, Illinois, USA 3 sept. 1977,19 tr. Corpis Christi, Shiloh, St. Clair County, Illinois, USA 22 sept. 200119 Shelly Renth, geb. Belleville, St. Clair, Illinois, USA 2 febr. 1979.19
Uit dit huwelijk:
1. Lauren Alexandria Ripperda, geb. Belleville, St. Clair, Illinois, USA 6 aug. 1999.
2. Hayden Esther Ripperda, geb. Belleville, St. Clair, Illinois, USA 3 febr. 2005.

XXd. Jerome Bernard Ripperda, geb. Breese, Clinton, Illinois, USA 3 april 1951,19 tr. Carlyle, Clinton, Illinois, USA 11 april 197519 Janice Marie Langenhorst, geb. Breese, Clinton, Illinois, USA 23 dec. 1953.19
Uit dit huwelijk:
1. James Bernard Ripperda, geb. Breese, Clinton, Illinois, USA 7 juni 1979.19
2. Jon Norbert Ripperda, geb. Breese, Clinton, Illinois, USA 25 juni 1984.19
3. Jill Marie Ripperda, geb. Breese, Clinton, Illinois, USA 18 febr. 1988.19

XXe. Leonard Norbert Ripperda, geb. Breese, Clinton, Illinois, USA 6 sept. 1953,19 tr. Bartelso, Clinton, Illinois, USA 20 juni 197519 Geralyn Mary Fuehne, geb. Breese, Clinton, Illinois, USA 9 maart 1954.19
Uit dit huwelijk:
1. Jeffrey Allen, volgt XXIb.
2. Melissa Ann Ripperda, geb. Breese, Clinton, Illinois, USA 5 febr. 1979,19 tr. St. Bernard, Albers, Clinton, Illinois, USA 14 sept. 200219 Andrew Wuebbles, geb. 9 aug. 1978.19
3. Jessica Lynn Ripperda, geb. Breese, Clinton, Illinois, USA 4 sept. 1982,19 tr. St. Bernard, Albers, Clinton, Illinois, USA 12 nov. 200519 Robby Robertson, geb. 23 juni 1981.19

XXIb. Jeffrey Allen Ripperda, geb. Breese, Clinton, Illinois, USA 20 jan. 1978,19 tr. St. George, New Baden, Clinton, Illinois, USA 5 aug. 200019 Katie Weigman, geb. 18 aug. 1978.19
Uit dit huwelijk:
1. Greta Wiegman Ripperda, geb. 29 juni 2003.19
2. Elena Ripperda, geb. 1 okt. 2007.
3. Lucy Ripperda, geb. 1 okt. 2007.19

XXf. Maurice Ralph Ripperda, geb. Breese, Clinton, Illinois, USA 11 jan. 1956,19 tr. Florence, Kentucky, USA 9 juni 197919 Anita Colleen Mackey, geb. 22 sept. 1956.19
Uit dit huwelijk:
1. Jennifer Ann Ripperda, geb. Breese, Clinton, Illinois, USA 17 juli 1982,19 tr. St. Damien, Damiensville, Clinton, Illinois, USA 21 april 200719 Chris Thomas, geb. 11 mei 1981.19
2. Benjamin Ripperda, geb. Breese, Clinton, Illinois, USA 21 aug. 1989.19

XXg. Herbert Robert Ripperda, geb. Breese, Clinton, Illinois, USA 25 nov. 1957,19 tr. Beaver Praire, Clinton, Illinois, USA 17 mei 198019 Dianne Marie Woltering, geb. Breese, Clinton, Illinois, USA 25 juni 1956.19
Uit dit huwelijk:
1. Brian Paul Ripperda, geb. Belleville, St. Clair, Illinois, USA 4 juni 1983.19
2. Scott Michael Ripperda, geb. Belleville, St. Clair, Illinois, USA 26 juni 1987.19

XXh. Linus Ripperda, geb. Breese, Clinton, Illinois, USA 15 okt. 1963,19 tr. Bartelso, Clinton, Illinois, USA 28 dec. 198419 Karen Lynn Kluemke, geb. Breese, Clinton, Illinois, USA 29 juli 1965.19
Uit dit huwelijk:
1. Corey Michael Ripperda, geb. Breese, Clinton, Illinois, USA 9 febr. 1985.19
2. Chelsea Ripperda, geb. Breese, Clinton, Illinois, USA 6 juni 1992.19

XIXd. Eugene Frank Ripperda, geb. Germantown, Clinton, Illinois, USA 25 aug. 1924,19 makelaar in onroerend goed, ovl. City of St. Louis, Missouri, USA 19 mei 1991,19 begr. New Baden, Clinton, Illinois, USA 22 mei 1991,19 tr. Aviston, Clinton, Illinois, USA 17 juni 194719 Valeria Marie Richter, geb. Aviston, Clinton, Illinois, USA 15 febr. 1926.19
Uit dit huwelijk:
1. Joyce Frances Ripperda, geb. 11 mei 1948,19 ovl. 23 april 1999,19 begr. St. George Cemetery, New Baden, Clinton, Illinois, USA.19
2. Stanley Bernard, volgt XXi.
3. Floyd Michael, volgt XXj.
4. Margaret Mary Ripperda, geb. 12 maart 1953,19 tr. New Baden, Clinton, Illinois, USA 26 april 197519 Roy Guy Fuca, geb. 11 aug. 1943.19
5. Mark Virgil Ripperda, geb. 4 juni 1954,19 tr. Belleville, St. Clair, Illinois, USA 3 juli 197619 Dianne Lynn von Bokel, geb. 21 jan. 1956.19

XXi. Stanley Bernard Ripperda, geb. 11 jan. 1950,19 tr. 7 april 197519 Dianne Louise Osborne, geb. 7 dec. 1954.19
Uit dit huwelijk:
1. Shane Eugene Ripperda, geb. 25 febr. 1976.19
2. Lea Marie Ripperda, geb. 23 april 1979.19

XXj. Floyd Michael Ripperda, geb. 4 jan. 1952,19 tr. 26 febr. 195219 Patricia Lee McElligott, geb. 1 okt. 1944.19
Uit dit huwelijk:
Mary Kay Kathleen Ripperda, geb. 20 nov. 1966.19

XIXe. Virgil Edward Ripperda, geb. Germantown, Clinton, Illinois, USA 8 mei 1926,19 tr. Breese, Clinton, Illinois, USA 9 nov. 194919 Florentine Ann Ratermann, geb. 3 jan. 1926.19
Uit dit huwelijk:
1. Judith Caterine Ripperda, geb. Breese, Clinton, Illinois, USA 27 aug. 1951,19 tr. Trenton, Clinton, Illinois, USA 14 juli 197319 Thomas Clemens Wolters, geb. 22 aug. 1952.19
2. Karen Frances Ripperda, geb. Breese, Clinton, Illinois, USA 21 april 1955,19 tr. Trenton, Clinton, Illinois, USA 20 maart 197619 Ralph Henry Voss, geb. 4 juni 1954.19
3. Brian Virgil Ripperda, geb. Highland, Madison, Illinois, USA 20 april 1963.

XIXf. Robert Bernard Ripperda, geb. Germantown, Clinton, Illinois, USA 23 dec. 1935,19 ovl. Breese, Clinton, Illinois, USA 16 jan. 2000,19 tr. Breese, Clinton, Illinois, USA 25 aug. 195919 Kathleen Mary Zurliene, geb. Breese, Clinton, Illinois, USA 5 nov. 1938.19
Uit dit huwelijk:
1. Michael Bernard Ripperda, geb. Breese, Clinton, Illinois, USA 7 sept. 1961,19 tr. Belleville, St. Clair, Illinois, USA 5 sept. 198719 Denise Marie Storck.
2. Dennis Henry Ripperda, geb. Breese, Clinton, Illinois, USA 6 nov. 1964.19
3. David Henry Ripperda, geb. Breese, Clinton, Illinois, USA 2 okt. 1965.19
4. Christina Marie Ripperda, geb. Breese, Clinton, Illinois, USA 20 sept. 1967.19
5. Lynn Rita Ripperda, geb. Breese, Clinton, Illinois, USA 1 sept. 1974.19

XVIIf. Bernard Joseph Ripperda, geb. Germantown, Clinton, Illinois, USA 18 juni 1856,19 ovl. Aviston, Clinton, Illinois, USA 31 aug. 1932,19 tr. 15 april 189019 Anna Tecla Kreimer, geb. 30 maart 1866,19 ovl. 4 jan. 1897.19
Uit dit huwelijk:
1. Joseph Bernard, volgt XVIIIh.
2. William, volgt XVIIIi.
3. Henry Bernard, volgt XVIIIj.

XVIIIh. Joseph Bernard Ripperda, geb. Germantown, Clinton, Illinois, USA 21 juni 1892,19 ovl. Breese, Clinton, Illinois, USA 18 febr. 1940,19 begr. Germantown, Clinton, Illinois, USA,19 tr. Margaret Louise Gerdes, geb. Okawville, Washington, Illinois, USA 28 maart 1900,19 ovl. Breese, Clinton, Illinois, USA 23 mei 1972,19 begr. Germantown, Clinton, Illinois, USA.19
Uit dit huwelijk:
1. Wilbert Henry Ripperda, geb. 12 febr. 1926,19 ovl. 18 okt. 1926.19
2. Erwin William Ripperda, geb. 14 sept. 1927,19 boer, ovl. Bartelso, Clinton, Illinois, USA 19 april 1990.19
3. Helena Ann Ripperda, geb. 20 jan. 1930,19 tr. 23 okt. 195119 Otto Henry Arentsen, geb. 25 dec. 1921.19

XVIIIi. William Ripperda, geb. Germantown, Clinton, Illinois, USA 6 april 1894,19 ovl. Highland, Madison, Illinois, USA 8 febr. 1981,19 tr. 11 febr. 192019 Louise Mary Bach, geb. Bartelso, Clinton, Illinois, USA 1 aug. 1899,19 ovl. Breese, Clinton, Illinois, USA 6 sept. 1966.19
Uit dit huwelijk:
1. Catherine Agnes Ripperda, geb. 19 jan. 1921,19 tr. Herman Bernard Buscher, geb. 17 juli 1911.19
2. Wilhelmina Barbara Ripperda, geb. 1 maart 1922,19 tr. 6 aug. 194619 Alvin Frank Schröder, geb. 2 april 1922.19
3. Raymond Joseph Ripperda, geb. 6 nov. 1923.19
4. Edward Joseph, volgt XIXg.
5. Vincent Henry, volgt XIXh.
6. Clarance August Ripperda, geb. 8 sept. 1929,19 ovl. 14 april 1933.19
7. Joseph, volgt XIXi.
8. Alphonse Peter, volgt XIXj.
9. Mary Ann Ripperda, geb. 17 april 1934,19 tr. Paul Anthony Bruggemann, geb. 12 sept. 1929.19
10. John Bernard, volgt XIXk.
11. Levenloos kind, geb. 19 mei 1940.19
12. Aloys Ripperda, geb. 9 aug. 1941,19 ovl. 9 aug. 1941.19
13. Jerome Fred, volgt XIX-l.
14. Josephine Ann (Joanne) Ripperda, geb. 26 aug. 1942,19 tr. 27 febr. 196619 Alex Tadar Hood, geb. 29 mei 1932.19

XIXg. Edward Joseph Ripperda, geb. 24 aug. 1925,19 tr. 13 aug. 196019 Virginia Ruth Breuchaued, geb. 23 dec. 1931.19
Uit dit huwelijk:
1. Edward Stephen Ripperda, geb. 23 febr. 1960, tr. 30 juli 198819 Kathleen Watt, geb. 17 juni 1960.19
2. Kathleen Gail Ripperda, geb. 18 dec. 1961.19

XIXh. Vincent Henry Ripperda, geb. 22 sept. 1927,19 tr. 3 mei 195019 Eleanor Selma Weiss, geb. 10 sept. 1933.19
Uit dit huwelijk:
1. Linda Kay Ripperda, geb. 27 nov. 1950,19 tr. 12 sept. 197019 Timothy Richard Klaus, geb. 17 aug. 1951.19
2. Vincent Edwin, volgt XXk.
3. Gerald William, volgt XX-l.
4. Michael Louis, volgt XXm.
5. Steven Allen Ripperda, geb. 19 febr. 1960.19

XXk. Vincent Edwin Ripperda, geb. 2 april 1952,19 tr. 1e Victoria von Rohr; tr. 2e 3 sept. 198219 Linda Lee Russel, geb. 26 mei 1964.19
Uit het tweede huwelijk:
Brain Kieth Ripperda, geb. 18 febr. 1983.19

XX-l. Gerald William Ripperda, geb. 14 april 1953,19 tr. 22 juni 197419 Vicki Marie Wagner, geb. 14 dec. 1954.19
Uit dit huwelijk:
1. Keith Michael Ripperda, geb. 11 dec. 1975.19
2. Jason Allen Ripperda, geb. 14 juni 1979.19

XXm. Michael Louis Ripperda, geb. 17 nov. 1958,19 tr. 23 okt. 198119 Cindy Marie Fillon, geb. 7 okt. 1963.19
Uit dit huwelijk:
1. Nicole Lynn Ripperda, geb. 9 april 1982.19
2. Michael Duane Ripperda, geb. 1 dec. 1983.19
3. Daniel Louis Ripperda, geb. 7 jan. 1986.

XIXi. Joseph Ripperda, geb. 5 jan. 1932,19 tr. 18 mei 195419 Virginia Caroline Wolters, geb. 19 jan. 1932.19
Uit dit huwelijk:
1. Charles William Ripperda, geb. 28 mei 1955,19 tr. 16 juli 197719 Martina Marie Haselhorst, geb. 19 sept. 1957.19
2. Donald Frank Ripperda, geb. 10 nov. 1956.19
3. Theresa Ann Ripperda, geb. 25 dec. 1957,19 tr. 12 juli 198019 Michael William Richter, geb. 6 okt. 1956.19
4. Kenneth Gerard, volgt XXn.
5. Karen Marie Ripperda, geb. 1 sept. 1961,19 tr. 14 maart 1981 James Asthroth.
6. Beverly Ann Ripperda, geb. 16 okt. 1963.19
7. Lisa Ann Ripperda, geb. 25 febr. 1965.19
8. Gary Gerard Ripperda, geb. 11 febr. 1966,19 ovl. 6 mei 1966.19
9. Mary Agnes Ripperda, geb. 11 febr. 1966,19 ovl. 11 febr. 1966.19
10. Pamela Jean Ripperda, geb. 29 nov. 1967.19

XXn. Kenneth Gerard Ripperda, geb. 1 dec. 1959,19 tr. 24 juli 198119 Karen Joan Uhis.
Uit dit huwelijk:
1. Mark Nathan Ripperda.
2. Sharon Leigh Ripperda, geb. 10 okt. 1984.19

XIXj. Alphonse Peter Ripperda, geb. 22 maart 1933,19 tr. 27 juni 195919 Janet Marie Riding, geb. 21 jan. 1939.19
Uit dit huwelijk:
1. Tammy Lynn Ripperda, tr. 17 maart 197919 Mark Steven Geragosian, geb. 29 febr. 1956.19
2. Russel Lee, volgt XXo.
3. Sandra Patricia Ripperda, geb. 19 febr. 1966.19

XXo. Russel Lee Ripperda, geb. 9 okt. 1960,19 tr. 26 juli 198019 Jacintha Geralyn Tebbe, geb. 25 april 1961.19
Uit dit huwelijk:
1. Kyle Michael Ripperda, geb. 7 maart 1982.19
2. Kory Matthew Ripperda, geb. 7 dec. 1986.19

XIXk. John Bernard Ripperda, geb. 31 dec. 1936,19 tr. 25 april 195919 Margaretha Ann Deien, geb. 25 maart 1941.19
Uit dit huwelijk:
1. Martina Marie Ripperda, geb. 7 sept. 1957,19 tr. 30 sept. 197719 Dennis Dwight Hanson, geb. 23 nov. 1956.19
2. Virginia Lee Ripperda, geb. 16 aug. 1959.19
3. Lori Ann Ripperda, geb. 4 nov. 1961,19 tr.19 Ronald Francis Hilmes.
4. Melvin John, volgt XXp.
5. Kevin David Ripperda, geb. 21 febr. 1964,19 ovl. 19 okt. 1986.19
6. Mark Anthony Ripperda, geb. 29 okt. 1965.19
7. Gary Lee Ripperda, geb. 28 sept. 1967.19
8. Michelle Marie Ripperda, geb. 3 juli 1971.19
9. Gregory Allen Ripperda, geb. 3 aug. 1974.19
10. Jeffrey Scott Ripperda, geb. 22 mei 1976.19

XXp. Melvin John Ripperda, geb. 15 jan. 1963,19 tr. 20 sept. 198619 Janet Kay Riley.
Uit dit huwelijk:
Danielle Nicole Ripperda, geb. 29 okt. 1987,19 ovl. 29 okt. 1987.19

XIX-l. Jerome Fred Ripperda, geb. 26 aug. 1942,19 tr. 23 maart 196819 Helen Elaine Heubner, geb. 9 sept. 1940.19
Uit dit huwelijk:
1. Jeffrey Scott Ripperda, geb. 16 juni 1970.19
2. Stecy Jerome Ripperda, geb. 8 mei 1972.19
3. Shelly Jean Ripperda, geb. 13 dec. 1975.19
4. Jarrod Shaun Ripperda, geb. 16 dec. 1976.19

XVIIIj. Henry Bernard Ripperda, geb. Bartelso, Clinton, Illinois, USA 6 febr. 1896,19 ovl. Breese, Clinton, Illinois, USA 26 nov. 1984,19 tr. 9 juni 192019 Cecelia Ann Bach, geb. 3 maart 1901,19 ovl. 30 sept. 1971.19
Uit dit huwelijk:
1. Clarence Louis, volgt XIXm.
2. Lawrence William, volgt XIXn.
3. Valerian Joseph, volgt XIXo.
4. Alfred August Henry, volgt XIXp.
5. Arthur John, volgt XIXq.
6. Francis Richard Ripperda, geb. 5 dec. 1930,19 ovl. 11 maart 1931.19
7. Paul Herman, volgt XIXr.
8. Florence Bernice Ripperda, geb. 27 maart 1934,19 tr. 14 april 195319 Vincent Herman Kuhl, geb. 19 sept. 1926.19

XIXm. Clarence Louis Ripperda, geb. 28 juni 1921,19 tr. Rita Elizabeth Mussenbrock, geb. 23 okt. 1926.19
Uit dit huwelijk:
1. Kent Louis, volgt XXq.
2. Kurt Louis Ripperda, geb. 1 april 1964.19
3. Cara Marie Ripperda, geb. 6 jan. 1967.19

XXq. Kent Louis Ripperda, geb. 7 aug. 1960,19 tr.19 Tina Marie Lesicho.
Uit dit huwelijk:
1. Kendall Marie Ripperda, geb. 16 sept. 1984.
2. Aaron Joel Ripperda, geb. 8 jan. 1987.

XIXn. Lawrence William Ripperda, geb. 16 maart 1923,19 tr. 26 nov. 194619 Hildagrade Katherine Ratermann, geb. Breese, Clinton, Illinois, USA 7 okt. 1926,19 ovl. Belleville, St. Clair, Illinois, USA 29 okt. 1982,19 begr. Breese, Clinton, Illinois, USA.
Uit dit huwelijk:
1. Ronald Henry, volgt XXr.
2. Roger Dale Ripperda, geb. 24 jan. 1953,19 ovl. 1 maart 1953.19
3. James Lawrence Ripperda, geb. 9 juli 1955.19

XXr. Ronald Henry Ripperda, geb. 12 jan. 1949,19 tr. 24 mei 197519 Mary Margart Isaak, geb. 22 juni 1955.19
Uit dit huwelijk:
1. Amy Lynn Ripperda, geb. 30 nov. 1975.19
2. Kristopher Lee Ripperda, geb. 28 mei 1981.19

XIXo. Valerian Joseph Ripperda, geb. 23 juli 1924,19 tr. 3 aug. 194819 Delores Martha Woltering, geb. 10 okt. 1928.19
Uit dit huwelijk:
1. Donna Jean Ripperda, geb. 13 febr. 1950,19 tr. 15 jan. 197219 James Bernard Lampe, geb. 3 okt. 1948.19
2. Peggy Sue Ripperda, geb. 3 juli 1960.

XIXp. Alfred August Henry Ripperda, geb. 27 aug. 1926,19 tr. Theresa Mary Mussenbrock, geb. 12 aug. 1931.19
Uit dit huwelijk:
1. Shirley Ann Ripperda, geb. 7 juli 1951,19 tr. 3 okt. 197019 David Michael Powell, geb. 23 juni 1951.19
2. Patricia Ann Ripperda, geb. 23 maart 1954,19 tr. 28 april 198419 Robert Theodore Mete, geb. 8 dec. 1940.19
3. Tammy Sue Ripperda, geb. 31 aug. 1959.19
4. Nancy Marie Ripperda, geb. 19 sept. 1961,19 tr. 1e N.N. Walker; tr. 2e 198719 Mark Edward Winslow.
5. David Alfred Ripperda, geb. 8 nov. 1966.

XIXq. Arthur John Ripperda, geb. 2 april 1928,19 tr. 1e 24 sept. 195219 Veda Ann Ward, geb. 16 okt. 1933;19 tr. 2e 30 juni 197319 (door echtsch. ontbonden.) Thelma Louise Harris, geb. 26 febr. 1924.19
Uit het eerste huwelijk:
1. Arthur Bernard Ripperda, geb. 3 mei 1953.19
2. Deborah Kay Ripperda, geb. 20 juli 1955,19 ovl. St. Louis, Missouri, USA, tr. 5 febr. 197219 Thomas Murphy, geb. 9 jan. 1953.19
3. Cynthia Mae Ripperda, geb. 30 mei 1957.19
4. Allen Joseph Ripperda, geb. 14 april 1959,19 tr. 28 nov. 198019 Yvonne Rogene Cooley Huffmann, geb. 6 maart 1952.19
5. Sheila Fay Ripperda, geb. 4 april 1965.19

XIXr. Paul Herman Ripperda, geb. 30 juni 1932,19 tr. 2 okt. 195619 Mary Ann Elizabeth Kapp, geb. 3 juni 1933.19
Uit dit huwelijk:
1. Diane Mary Ripperda, geb. 4 juni 1958,19 tr. 12 mei 198419 Arthur Hayhurst, geb. 23 nov. 1957.19
2. Karen Marie Ripperda, geb. 24 maart 1960,19 tr. 17 okt. 198119 John Holcomb, geb. 22 dec. 1957.19
3. Janice Kay Ripperda, geb. 23 juni 1961,19 tr.19 Gary Moose, geb. 23 febr. 1960.19
4. Duane Paul Ripperda, geb. 16 okt. 1962,19 tr. 29 juni 198519 Margaret Reutter, geb. 23 juli 1965.19

XVd. Joannes Bernadus Rams von Ripperda, geb. Boerschap Lengerich 19 febr. 1788,12 ged. Lengerich 19 febr. 1788,12 ovl. UsA?, tr. Lengerich 29 nov. 181712 Maria Elisabeth Westerbecke, geb. Handrup-Hestrup 7 jan. 1793,12 ged. Lengerich 7 jan. 1793,12 dr. van Johannes Heinrich en Gesina Engel Ulen.
Uit dit huwelijk:
1. Johann Clemens Ripperda, geb. Lengerich Heuer Colon Siepen 6 mei 1819, ged. Lengerich 6 mei 1819.
2. Johann Joseph Ripperda, geb. Lengerich Heuer Colon Siepen 14 mei 1821,12 ged. Lengerich 14 mei 1821,12 ovl. jan. 1824.12
3. Anna Maria Teresia Ripperda, geb. Lengerich Heuer Colon Siepen 6 juni 1823,12 ovl. ald. 18 april 1828.12
4. Hermann Josef Ripperda, geb. 13 sept. 1826.12
5. Maria Anna Ripperda, geb. Boerschap Lengerich Heuer Colon Siepen 11 okt. 1828,12 ged. Lengerich 11 okt. 1828,12 tr.12 NN Shehen.
6. Maria Karolina Ripperda, geb. Heuer Colon Siepen, Bauerschaft Lengerich 2 febr. 1831,12 ged. Lengerich 3 febr. 1831.12
7. Theresia Ripperda, geb. Handrup-Hestrup 1833.12

VIb. Hayo baron Ripperda, heer van Farmsum, hoofdeling te Appingedam en proost van Farmsum, geb. op de borg te Farmsum tussen 1452 en 1455, ovl. 9 mei 1504, begr. Farmsum, tr. Eylke Houwerda, erfvrouwe van Appingedam, geb. omstr. 1455, ovl. 30 april 1497, dr. van Omke Snelger, heer van Appingedam, en Eylcke Huinga van Menterne.
Uit dit huwelijk:
1. Omko, volgt VIIb.
2. Unico baron Ripperda, geb. omstr. 1485, ovl. Schloß Lütetsburg 8 maart 1528, begr. in het oude klooster van Norden.
3. Sophia of Frye barones Ripperda, geb. omstr. 1490, ovl. na 1533, tr. 1523 Dodo Manninga, heer van Lütetsburg en Bergum, ovl. 1533, zn. van Tido, heer van Lütetsburg en Bergum, en Hissa von Visquard.
4. Bolo, volgt VIIc.

VIIb. Omko baron Ripperda, heer van Hinte, geb. omstr. 1485, ovl. 5 jan. 1541, tr. 1513 Etta von Oldersum, erfvrouwe van Hinte, geb. omstr. 1488, ovl. tussen 9 aug. 1533 en 25 jan. 1535, dr. van Wiard IX, heer van Borßum, en Numma von Allena, erfvrouwe van Hinte.
Uit dit huwelijk:
1. Eilcke barones Ripperda, ovl. ongetrouwd 27 maart 1547, begr. in de kerk te Hinte.
2. Frederik, volgt VIIIb.

VIIIb. Frederik baron Ripperda, heer van Hinte, hoofdeling te Farmsum en Appingedam, geb. omstr. 1515, ovl. bij zijn neef Unico op Kasteel Boxbergen 10 juni 1554, begr. in de kerk te Hinte, tr. (1550) Clara van Ewsum, ovl. 1581, dr. van Wigbolt, heer van Ewsum, Middelstum en Nienoord, en Betica (Beetke) Aylkema van Rasquert, erfvrouwe van Rasquert, Grietman (sic) van Vredewold.
Uit dit huwelijk:
Omko baron von Ripperda, heer van Hinte en Grothusen, geb. Burg Hinte 1553, ovl. Kasteel Boxbergen 13 mei 1564, begr. in de kerk van Hinte, alwaar zich een Latijns grafschrift op en fraai monument bevindt.

VIIc. Bolo baron Ripperda, heer van Farmsum en Petkum, geb. vóór 1497, ovl. 1552, tr. Hiska Kankena von Dornum, geb. omstr. 1460, ovl. omstr. 1535, dr. van Hicko Moritz, heer van Wittmund, Dornum en Petkum, en Argelt Boings von Werdum.
Uit dit huwelijk:
1. Allegunda barones Ripperda, hofmeesteres aan het hof van Oldenburg, ovl. tussen 1583 en 1589, begr. naast haar echtgenoot begraven in de kerk te Aurich, tr. omstr. 1530 Georg of Jurrien von Münster, hoofdeling te Wedde, Westerwolde, Appingedam en Loppersum, geb. omstr. 1490, zn. van Roelof, heer van Ruinen, lid van de Ridderschap van Drenthe, en Bauwe van Heemstra in den Ham.
2. Hayo, volgt VIIIc.

VIIIc. Hayo baron Ripperda, heer van Farmsum, Petkum en Vorden, geb. omstr. 1490, ovl. Kasteel Vorden 10 juni 1558, tr. (1528) Henrica van Hackfort, erfvrouwe van Vorden, ovl. 1561, dr. van Hendrick, heer van Vorden, en Maria von Münster zur Alst.
Uit dit huwelijk:
1. Elsabe (ook Ulske) barones Ripperda, geb. omstr. 1530, ovl. na 5 oktober 1597, tr. 10 juni 1551 Heinrich Freiherr von Münster, heer van Meinhövel en Ruinen, lid van de Ridderschap van Drenthe, geb. 1518, ovl. 17 nov. 1603, zn. van Bernhard, heer van Meinhövel en Ruinen, lid van de Ridderchap van Drenthe, en Anna Margaretha van Raesfelt tot Lutkenhave.
2. Maurits, volgt IXc.
3. Hendrick baron Ripperda, geb. omstr. 1532, ovl. ongetrouwd na een val van zijn paard (de zogenaamde "Ripperda-dood").
4. Jacob, volgt IXd.

IXc. Maurits baron Ripperda, heer van Vorden, ½ Farmsum, ½ Appingedam, ½ Petkum en ½ Dornum, proost van Farmsum (als laatste van zijn geslacht), geb. 1530, ovl. op de Ripperdaburg in Petkum 11 okt. 1616, tr. (1 juli 1561) Maria Freiin von Wylich zu Diersfordt, geb. Schloß Diersfordt 1536, ovl. 20 okt. 1610, dr. van Dietrich, heer van Wylich en Diersfordt, Erbhofmeister, en Anna Freiin von Schwanenberg zu Erprath, zij was de dochter van baron Vinzenz, heer van Erprath, en Jutta Gräfin zu Salm-Reifferscheidt-Dyck, telg uit het gelijknamige, grafelijke en later vorstelijke geslacht.
Uit dit huwelijk:
1. Adelgunde barones Ripperda, ovl. 1596, tr. in het adellijke stift Paderborn 1594 Heinrich von Oeynhausen, heer van Eichholz, zn. van Christoph Mauritius, heer van Eichholz, en Agnes von Falkenberg.
2. Hans Dirck baron Ripperda, hoofdeling te ½ Dornum en Grimersum, ovl. ongetrouwd en kinderloos tijdens een veldslag bij Poitiers.
3. Maria barones Ripperda.
4. Hayo baron Ripperda, geb. omstr. 1562, ovl. jong.
5. Adolf, volgt Xc.
6. Anna barones Ripperda, geb. 1563, ovl. na 1632, tr. 1591 Folkier von Haddien, heer van Canarienhausen bij Jever, zn. van Rycleff, heer van Canarienhausen, en Sophia von Laar zu Laarwald.
7. Peter Vincent, volgt Xd.
8. Bolo, volgt Xe.
9. Henrica barones Ripperda, erfvrouwe van Petkum, geb. omstr. 1570, ovl. Emden na 1631, tr. 1e omstr. 1590 Gerhard von Closter, heer van ½ Dornum (Van den Clooster), ovl. doordat hij dronken van de trap viel en ter plekke stierf 30 dec. 1594, begr. Dornum, zn. van Hero, heer van ½ Dornum, en Occa Houwerda von Op- & Wolthusen; tr. 2e na 23 april 1610 Rutger van den Boetzelaer, heer van Toutenburg, Batinge en Entinge, geb. omstr. 1578, ovl. 1668, zn. van Joachim, heer van Toutenburg, en Elisabeth van Echten tot Echten.
10. Margaretha Elisabeth barones Ripperda, geb. omstr. 1570, tr. Focco von Beninga, heer van ½ Dornum en Grimersum, zn. van Folkmar, heer van Grimersum en Dornum, en Johanna Elisabeth barones Ripperda (VIIIa,5).
11. Georg (Jurjen) baron Ripperda, heer van Dekema, geb. omstr. 1572, ovl. kinderloos te Maastricht 1632, tr. Anna Catharina van Dekema, erfvrouwe van Dekema, geb. 1559, ovl. 1633, dr. van Rienck, heer van Dekema, en Maximiliana von der Marck, bastaarddochter van Robert III Graf von der Marck und Arenberg.
12. Agnes barones Ripperda, erfvrouwe van Vorden, geb. omstr. 1573, ovl. eind 1624, tr. na 1621 Unico baron Ripperda, heer van Weldam, Hermanning, Grasdorf en Horst (IXe).

Xc. Adolf baron Ripperda, heer van Vorden en Peize, geb. omstr. 1563, ovl. Huis te Peize 1634, tr. 1601 Margaretha Lewe van Peize, erfdochter van Peize, geb. 1582, ovl. Huis te Peize 1625, dr. van Wigbolt, heer van Peize, en Wennechien Sickinghe.
Uit dit huwelijk:
1. Anna Allegonda barones Ripperda, geb. 1610, ovl. omstr. 1660, tr. 19 sept. 163521 Johan van Welvelde, heer van Oosterbroek, geb. omstr. 1610, lid van de Ridderschap van Drenthe, ovl. 29 april 1681, zn. van Johan, heer van Klencke, en Barbara van Warmelo tot Westerveld.
2. Hayo baron Ripperda, geb. 1602, ovl. 1603.
3. Hayo Dirck baron Ripperda, geb. na 1601, ovl. 1652, tr. N.N. van Waerden.
4. Joost Herman baron Ripperda, geb. na 1601, ovl. kinderloos Zutphen na 1655.
5. Maria barones Ripperda, geb. na 1601.
6. Maurits, volgt XIc.
7. Wigbolt, volgt XId.

XIc. Maurits baron Ripperda, heer van Juckema en Westerwolde, geb. na 1608, ovl. 1665, tr. 23 jan. 163622 Margaretha Clant van Menkema, geb. Uithuizen 1619, ovl. Zeerijp 3 juli 1642, dr. van Osebrant, heer van Menkema, en Josina Manninga van Dijksterhuis, de achterkleindochter van Sophia Ripperda.
Uit dit huwelijk:
1. Margaretha Josina barones Ripperda, erfvrouwe van Juckema, geb. omstr. 1637, ovl. 21 okt. 1670, begr. in de kerk van Zeerijp, tr. 1e Groningen 28 dec. 165723 Rudolph Schaffer, jonker en hoofdeling op de Fraeylemaborg te Losdorp, geb. 1636, ovl. 6 april 1659, zn. van Berend, hoofdeling te Losdorp, en Johanna Hillebrandts; tr. 2e Groningen 18 juli 166024 Derk Jacob Clant, heer van Hankema en Jellema, geb. 12 jan. 1638, ovl. 10 april 1700, zn. van Edzard Jacob, heer van Nijenstein, en Bauwina Coenders van Helpen.
2. Josina Maria barones Ripperda, geb. 1640, ovl. 30 dec. 1719, tr. Sappemeer 19 febr. 166525 Gysbert Herman baron Ripperda, heer van Oosterwijtwerd,Helm en Schildewolde (Xk).

XId. Wigbolt baron Ripperda, heer van Peize, geb. na 1601, ovl. 1649, begr. in de Broeren Kerk te Groningen, tr. Groningen 1649 Catharina Beckers, zijn dienstmeid.
Uit dit huwelijk:
Margaretha barones Ripperda, erfvrouwe van Peize, ovl. vóór dec. 1692, tr. 1652 Bartholomeus de Coninck, geb. 1615, ovl. Huis te Peize 1697, zn. van Alexander en Anna de Wael van Moersbergen.

Xd. Peter Vincent baron Ripperda, heer van Vorden en Beurse, geb. omstr. 1567, ovl. Kasteel Vorden 13 nov. 1637, tr. omstr. 1623 Anna van Eerde, erfvrouwe van Beurse, ovl. 9 maart 1655, begr. Warnsveld, dr. van Herman, heer van Beurse, en Hadewich van Bevervoorde tot Oldemeule.
Uit dit huwelijk:
1. Adolph Hendrik, volgt XIe.
2. Anna Maria barones Ripperda, ovl. 29 dec. 1708, tr. 1 mei 1651 Dirk Statius Reinier baron van Haeften, heer van Gramsbergen en Verwolde, ovl. vóór juli 1677, zn. van baron Dirck, heer van Verwolde, en Aleida van Aeswijn tot Brakel, erfvrouwe van Gramsbergen.
3. George baron Ripperda, heer van Verwolde, geb. 1630, ovl. kinderloos te Arnhem 19 nov. 1702.
4. Maurits Herman, volgt XIf.

XIe. Adolph Hendrik baron Ripperda, heer van Beurse, geb. 1625, ovl. na 1672, begr. Heerjansdam, tr. 28 okt. 1665 Wilhelmina van Tuyll van Serooskerken, erfvrouwe van Heerjansdam en Maelstede, geb. omstr. 1640, dr. van Pieter, heer van Heerjansdam en Maelstede, en Maria Louise van Liere.
Uit dit huwelijk:
1. Anna Maria barones Ripperda, erfvrouwe van Beurse, Petkum en Heerjansdam, geb. 14 nov. 1666,26 ovl. Wageningen 16 april 1739,26 tr. ’s-Gravenhage 7 juli 1686 Assueer baron Torck, heer van Vanenburg, geb. Wageningen aug. 1656,26 ovl. Arnhem 22 sept. 1698,26 begr. Wageningen 3 okt. 1698,26 zn. van Lubbert en Judith van Appelthorn tot de Poll.
2. Peter Hieronymus baron Ripperda, (ook Peter Hermann von Ripperda), heer van Beurse, Petkum en Heerjansdam, ged. ’s-Gravenhage 5 aug. 1667, ovl. kinderloos nov. 1728, waarna zijn zus Anna Maria de heerlijkheden Petkum en Heerjansdam erfde, tr. 30 sept. 1692 Margaretha Maria von Beninga, geb. 15 juli 1673, ovl. 14 febr. 1720, dr. van Boyng, heer van Grimersum, Dornum en Arrel, en Maria Eva Freiin von Ehrenreiter zu Evenburg.

XIf. Maurits Herman baron Ripperda, heer van Vorden, geb. 1624, ovl. Kasteel Vorden 2 juli 1689, tr. 19 juni 1657 Adriana Sophie II barones van Renesse van Elderen, erfvrouwe van Heesbeen, geb. Angerlo 1629, ovl. vóór febr. 1711, dr. van baron Willem III, heer van Oostmalle, Heesbeen, Hoppen en Vel, en Margaretha van Renesse van der Aa.
Uit dit huwelijk:
1. Anna Margaretha barones Ripperda, erfvrouwe van Vorden, geb. omstr. 1671, ovl. 1697, tr. 10 aug. 1694 Willem Hendrik Carel baron Ripperda, heer van Venhaus, De Leemcule, Verwolde, Vorden, Weldam en Oosterwijtwer (XIj).
2. Maria Agnes barones Ripperda, erfvrouwe van Heesbeen, ovl. na 1724, tr. 1696 Otto Frederik baron van Gendt, heer van Dieden en Bisterveld, geb. Utrecht 26 juni 1666, ovl. 18 febr. 1706, zn. van baron Johan Walraven, heer van Dieden en Bisterveld, en Margaretha barones van Renesse van Elderen, erfvrouwe van Schalkwijk en Heesbeen, zus van Adriana Sophie (zie boven).
3. Vincent Wilhelm baron Ripperda, heer van Vorden, geb. 4 maart 1658, ovl. gelijktijdg en kinderloos in sept. 1691. Petkum kwam hierdoor via een andere neef, Peter Hiëronymus Ripperda, in het bezit van het rijksvrijheerlijke geslacht Torck sept. 1691.

Xe. Bolo baron Ripperda, heer van Petkum, geb. 1570, ovl. 1638, tr. 1624 Theda von Werdum, geb. omstr. 1599, ovl. 1658, dr. van Jost en Gijsberta de Vos van Steenwijk.
Uit dit huwelijk:
1. Anna Agnes Freiin von Ripperda, geb. na 1624, ovl. kinderloos te Petkum vóór 1685.
2. Bolo Freiherr von Ripperda, heer van Petkum, geb. 1630, ovl. ongetrouwd en kinderloos op Ripperdaburg te Petkum 1680.
3. Gisberta Freiin von Ripperda, geb. na 1624, ovl. kinderloos te Petkum vóór 1685.
4. Maria Freiin von Ripperda, erfvrouwe van Petkum, geb. na 1624, ovl. vóór 1685.

IXd. Jacob baron Ripperda, heer van ½ Farmsum, ½ Appingedam, ½ Petkum en ½ Dornum, geb. omstr. 1535, ovl. Rysum 27 sept. 1581, tr. 1562 Margaretha van Wisch, bastaarddochter van Joachim, heer van Wisch, Borculo, Wildenberg, Lichtenvoorde en Overhagen, en waarschijnlijk ene N.N. von Münster, geb. omstr. 1530, ovl. 29 dec. 1583.
Uit dit huwelijk:

Xf. Joachim baron Ripperda, heer van ½ Farmsum, ½ Petkum en ½ Dornum, geb. omstr. 1566, ovl. 15 okt. 1621, begr. Farmsum, tr. 1e 1588 Occa von Closter, erfvrouwe van ½ Dornum (ook Van den Clooster), geb. omstr. 1560, ovl. 5 sept. 1596, dr. van Hero, heer van ½ Dornum, en Occa Houwerda von Op- & Wolthusen; tr. 2e 12 mei 1598 Elisabeth baronesse thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg, geb. na 1579, dr. van baron Georg Wolfgang, heer van Geisslar, Fröhstockheim en Schwanberg (ook genoemd Freiherr zu Schwartzenberg und Hohenlandsberg), en Sjouck van Meckema.
Uit het eerste huwelijk:
1. Jacob, volgt XIg.
2. Hero Maurits, volgt XIh.

XIg. Jacob baron Ripperda, heer van ½ Farsum, ½ Petkum, ½ Appingedam en Rysum, geb. omstr. 1591, ovl. 1646, begr. Rysum, tr. 1e 31 mei 1617 Anna Catharina Freiin von Münster tot de Leemcule, geb. omstr. 1602, ovl. 1623, dr. van Vyth Christoffel von Münster, heer van De Leemcule, en Engela van Keppel tot Westerholt; tr. 2e kasteel Middachten 24 juni 1626 Stephania Anna van Raesfelt tot Middachten, erfvrouwe van Herveld, Romberg, De Weerde en Nienborg, geb. kasteel Middachten, ovl. 18 aug. 1627, begr. Farmsum, dr. van Goossen van Raesfelt, heer van Romberg en Nienborg, drost van Borculo, en Ursula van Middachten, erfvrouwe van Middachten en Herveld, FOTO!!!; tr. 3e 1633 Hyma Christina von Dehlen, erfvrouwe van Rysum, Loquard, Harskamp en ½ Ten Lievenstro, geb. Haus Ebbelsburg te Rysum, ovl. omstr. 1672, dr. van Hector, heer van Rysum, Loquard en ½ Ten Lievestro, en Anna Elisabeth von Leerbach.
Uit het eerste huwelijk:
1. Hajo Hendrik baron Ripperda, geb. omstr. 1618, ovl. 1619, begr. in de kerk van Hengelo.
2. Occa (Engele) Catharina barones Ripperda, geb. omstr. 1620, ovl. 23 nov. 1621.
Uit het tweede huwelijk:
3. Occa Anna Elisabeth barones Ripperda, geb. omstr. 1633, tr. Kootwijk 8 april 1657 Diederick van Weerdenburg, zn. van Theodorus Diederick, generaal in Statendienst.

XIh. Hero Maurits baron Ripperda, hoofdeling te Farmsum, geb. 1592, ovl. Farmsum 21 juni 1633, tr. Anna Margaretha barones Rengers, erfvrouwe van Hellum en Schildewolde, geb. 1600, ovl. 20 mei 1663, dr. van Edzard, heer van Hellum en Schildewolde, en Anna van Ittersum tot Nijenhuis.
Uit dit huwelijk:
1. Occa Johanna barones Ripperda, geb. Borg Farmsum 2 febr. 1619, ovl. Stockholm 23 nov. 1686, waarna enkele hoflieden zelfs vreugdevuren zouden hebben ontstoken 23 nov. 1686, tr. 1e 16 dec. 1639 Enno Adam Freiherr von Inn- und Knyphausen, heer van Jennelt en Weißen-Klempenow, de pretendent van de Lütetsburg, geb. Schloß Lütetsburg 26 jan. 1610, ovl. Emden 22 april 1654, zn. van Dodo I, heer van Lütetsburg, Jennelt, Weißen-Klempenow en Bergum, en Anna von Schade zu Ihorst; tr. 2e Burg Spantekow 21 sept. 1656 Erik greve Stenbock till Bogesund, friherre till Kronobäck och Öresten, heer van Torpa en Lindholmen, geb. Göksholm 20 mei 1612, ovl. bij het beleg van Kopenhagen 11 febr. 1659, zn. van Gustaf greve Stenbock en Beata Margareta grevinna Brahe av Visingsborg.
2. Joachim Jacob, volgt XIIb.
3. Edzard baron Ripperda, geb. tussen 1625 en 1628 1628, ovl. kinderloos na 1652 in Frankrijk.

XIIb. Joachim Jacob baron Ripperda, heer van Farmsum, Hellum, Appingedam en Schilwolde, geb. ’s-Gravenhage 1626, ovl. Westminster in Londen 12 april 1661, tr. Loppersum 6 mei 164927 Anna Helena van Isselmuiden, geb. borg Duirsum in Den Ham omstr. 1630, ovl. Farmsum 4 sept. 1679,28 dr. van Geert, heer van Duirsum in Den Ham (Loppersum), en Anna Cater.
Uit dit huwelijk:

XIIIb. Hero Maurits baron Ripperda, heer van Farmsum, Hellum en Appingedam, geb. 24 april 1650, ovl. 19 okt. 1681, tr. Oosterwijtwerd 11 nov. 167429 Elisabeth Clant van Stedum, geb. 1656, ged. Groningen 17 aug. 1656, ovl. 12 april 1695, begr. Stedum, dr. van Johan en Anna Coenders van Dunebroek.
Uit dit huwelijk:
Anna Elisabeth barones Ripperda, geb. Groningen 1678, ged. in de Martinikerk te Groningen 3 febr. 1678,30 tr. Stedum 9 okt. 169631 Hillebrand Jacob Gruys, hoofdeling te Loppersum, Wirdum en Eestrum, geb. 1672, ovl. 1 juli 1736,32 zn. van Jacob, hoofdeling te Loppersum, en Swana Alegonda van Merwede.

VIc. Eggerik baron Ripperda, heer van Oosterwijtwerd, Boxbergen, Dijkhuizen, Herwen, Holwierde en Uitwierde, hoofdeling te Godlinze, geb. omstr. 1460, ovl. 1537, tr. 1e (omstr.1485) Tryntie of Trine tho Sickinghe, (Tryntie tho Godlinze), erfvrouwe van Godlinze, geb. omstr. 1465, ovl. tussen 1491 en 1500, dr. van Evert Sickinghe, hoofdeling te Godlinze, en Frouke ter Borch; tr. 2e (1500) Aleyt van Buckhorst, erfvrouwe van Boxbergen, geb. omstr. 1480, ovl. vóór 9 nov. 1511, dr. van Johan, heer van Boxbergen, en Margaretha Sonoy.
Uit het eerste huwelijk:
1. Bawe barones Ripperda, geb. vóór 1500, ovl. vóór 13 juli 1565, tr. Luert Cater, heer van Fraem en Huizinge, zn. van Claes, hoofdeling te Huizinge en Bedum, heer van Fraem, en Bauwe Schultinghe.
2. Evert baron Ripperda, geb. vóór 1500, hoofdeling te Godlinze, ovl. ongetrouwd na 1513.
3. Teede barones Ripperda, geb. vóór 1500, ovl. ongetrouwd tussen 1547 en 1552.
4. Tiacke barones Ripperda, geb. vóór 1500, ovl. ongetrouwd tussen 31 okt. 1559 en 1561.
Uit het tweede huwelijk:
5. Gerhard baron Ripperda, geb. omstr. 1501, ovl. ongetrouwd in 1585.
6. Unico, volgt VIId.
7. Oincke baron Ripperda, geb. na 1503, ovl. 1554, tr. 1529 Margareta Bentinck, ovl. na 1559, dr. van Johan, heer van Het Loo, jagermeester op de Veluwe, en Johanna van Appelthorn.

VIId. Unico baron Ripperda, heer van Boxbergen, Weldam, Olidam, Boekelo, Oosterwijtwerd, Dijkhuizen, Holwierde en Uitwierde, geb. 1503, ovl. 10 juli 1566, begr. Wesepe, tr. (1531) Judith van Twickelo, erfvrouwe van Weldam en Boekelo, geb. omstr. 1510, ovl. Kasteel Boxbergen 23 nov. 1554, dr. van Johan, heer van Twickel, drost van Twente, en Jutte Sticke, erfvrouwe van Weldam.
Uit dit huwelijk:
1. Eggerik baron Ripperda, heer van Boxbergen en Weldam, ovl. in gevangenschap 16 febr. 1584, tr. 1561 Agnes van Ittersum, erfvrouwe van Heeckeren, geb. omstr. 1540, ovl. 1598 of 1599, dr. van Johan, heer van Werkeren, en Anna van Buckhorst tot Zalk en Veekaten.
2. Johan Valck baron Ripperda, geb. omstr. 1533, ovl. 29 nov. 1547.
3. Judith Victoria barones Ripperda, geb. 1534, ovl. Kasteel Weleveld 4 april 1608, begr. in de kerk van Borne, tr. 1558 Christopher von Schele, heer van de Schelenburg en Weleveld, lid van de Ridderschap van Overijssel, geb. 1529, ovl. 20 mei 1606, zn. van Sweder, heer van Schelenburg, en Anna van Welvelde, erfvrouwe van Weleveld.
4. Hilania (Helena) barones Ripperda, geb. omstr. 1535, ovl. Arnhem 21 aug. 1582, tr. 1561 Adolf van den Rutenberg, heer van Zuthem, geb. Huis Presikhave 1545, ovl. 1585, zn. van Egbert, heer van Zuthem, en Geertruit van den Boetzelaer tot Presikhave.
5. Johan, volgt VIIId.
6. Adelheid (Alijt) barones Ripperda, geb. omstr. 1537, ovl. na 1582, tr. omstr. 1561 Caspar von Schele, heer van Schelenburg, geb. 1525, ovl. 8 okt. 1578, zn. van Sweder, heer van Schelenburg, en Anna van Welvelde, erfvrouwe van Weleveld.
7. Adriana barones Ripperda (na de geboorte van haar broer Adriaan ook wel Elisabeth of Elsabe genoemd), geb. omstr. 1538, ovl. 1 sept. 1626, tr. 1570 Dirk van Baer, heer van Slangenburg, geb. omstr. 1540, ovl. 24 mei 1591, zn. van Willem, heer van Slangenburg, drost van Zutphen en Lingen, en Elisabeth Ripperbant.
8. Otto baron Ripperda, geb. omstr. 1540, ovl. ongetrouwd aan de pest in 1570.
9. Adriaan baron Ripperda, heer van Oosterwijtwerd, Dijkhuizen, Holwierde, Uitwierde en Delfzijl, geb. 1548, ovl. ongetrouwd bij zijn broer Eggerik in Deventer 9 maart 1583, begr. in het familiegraf van het geslacht Van den Rutenberg.
10. Herman, volgt VIIIe.
11. Balthasar, volgt VIIIf.

VIIId. Johan baron Ripperda, heer van Weldam, geb. omstr. 1536, ovl. 15 april 1591, begr. Goor, tr. 20 jan. 1568 Anna von Viermundt, (ook Van Viermundt tot Odinck), erfvrouwe van Oeding, Grasdorf (Rittergut Oldenhus genannt Grasdorf) en Gelsing, geb. omstr. 1540, ovl. na 1602, dr. van Ambrosius, heer van Oeding en Mallem, drost van Steinfurt, en Friederun of Wrede von Morrien a.d.H. Ottenstein und Horstmar.
Uit dit huwelijk:
1. Adriaan baron Ripperda, ovl. 1617.
2. Ambrosius baron Ripperda.
3. Dirk Theodoor baron Ripperda.
4. Eggerik baron Ripperda.
5. Unico, volgt IXe.
6. Philip baron Ripperda, geb. omstr. 1570, ovl. vóór 18 mei 1601 aan de kinderpokken.
7. Otto baron Ripperda, geb. omstr. 1571, ovl. kinderloos tijdens de Dertigjarige Oorlog in Frankrijk.
8. Judith barones Ripperda, geb. omstr. 1572, ovl. omstr. 1626, tr. 1599 Gerlach van der Capellen, heer van Den Dam, ovl. 1626, zn. van Gerrit, heer van Den Dam, en Geertruid van Hoemen.
9. Vrede of Frederica barones Ripperda, geb. omstr. 1575, ovl. na 1625, tr. 1603 Heinrich von Ackenschock, heer van Amelsbüren en Bynkhof, ovl. vóór 1625, zn. van Heinrich, heer van Bynkhof, en Anna von Kerckerinck, erfvrouwe van Amelsbüren.
10. Agnes barones Ripperda, geb. omstr. 1576, tr. 17 juli 1608 Reinolt de Vos van Steenwijk, heer van Ansen, geb. Hof te Ansen 1570, lid van de Ridderschap van Drenthe, kastelein van Coevorden, landrentmeester en drost van Drenthe, ovl. 1634, begr. Ruinen, zn. van Hendrik, heer van Ansen, drost van Drenthe en gedeputeerde ter Staten Generaal, en Mechtelt Mulert tot Ordel.
11. Anna Helena (Hilaria) barones Ripperda, geb. na 1579, ovl. 1658, tr. Ludolph Coenraad van Keppel, heer van Westerholt, Mingveld, Oeding en Mallem, geb. Laren 1570, ovl. 13 juni 1654, zn. van Jurrien of George, heer van Westerholt, en Lucia von Hoete zu Bögge; hij hertr. Frederica von Viermundt, erfvrouwe van Oeding en Mallem.

IXe. Unico baron Ripperda, heer van Weldam, Hermanning, Grasdorf en Horst, geb. omstr. 1569, ovl. 25 dec. 1636, tr. 1e 1 juni 1604 Catharina van Voorst, ovl. in de kraam 16 aug. 1605, dr. van Elbert, heer van Schoonderbeek, en Johanna van Arnhem, erfvrouwe van Het Loo; tr. 2e 1608 Anna de Vos van Steenwijk, ovl. vóór 1621, dr. van Hendrik, heer van Ansen, drost van Drenthe en gedeputeerde ter Staten Generaal, en Mechtelt Mulert tot Ordel; tr. 3e na 1621 Agnes barones Ripperda, erfvrouwe van Vorden (IXc,12).
Uit het tweede huwelijk:
1. Anna barones Ripperda, geb. na 1608, ovl. vóór okt. 1624.
2. Anna Catharina barones Ripperda, geb. na 1608, ovl. Kasteel Keppel 3 aug. 1677, tr. Deventer 1626 Borchard van Coeverden, heer van Wensinck en Stuvelaar, geb. omstr. 1600, ovl. vóór 25 nov. 1641, zn. van Jacob, heer van Wensinck en Stuvelaar, en Anna van Ittersum tot Gerner.
3. Johan, volgt Xg.

Xg. Johan baron Ripperda, heer van Weldam, Olidam en Grasdorf, geb. omstr. 1610, ovl. 30 sept. 1653, begr. Goor, tr. 1645 Sophia Margaretha barones van Raesfelt tot Twickel, geb. 1625, ovl. 12 febr. 1647, dr. van Johan II, heer van Twickel, drost van Twente, en Agnes Freiin von Münster zu Tyll.
Uit dit huwelijk:
Unico baron Ripperda, heer van Weldam, Olidam en Heerbaerdinck, geb. 29 jan. 1647, ovl. kinderloos 22 april 1709, tr. Oosterwijtwerd 14 nov. 1686 Margaretha Elisabeth barones Ripperda, erfvrouwe van Oosterwijtwerd (Xk,3).

VIIIe. Herman baron Ripperda, heer van Boxbergen, Boekelo en Vogelsang, geb. Hof te Boekelo na 1548, ovl. Deventer 1623, tr. (omstr. 1569) Margaretha von Heyden (ook Van Heiden tot Ransdorp), geb. omstr. 1545, dr. van Wennemar, heer van Bruch, Astrup, Ramsdorf en Rechede, drost van Bocholt, en Agnes van Reede van Saesveld.
Uit dit huwelijk:
1. Agnes barones Ripperda, geb. omstr. 1577, ovl. Haus Steyerberg 8 okt. 1647, tr. Kasteel Boxbergen 6 dec. 1607 Statius Freiherr von Münchhausen, heer van Steyerberg en Renzelfelde, geb. febr. 1582, ovl. Haus Steyerberg 4 juni 1646, zn. van Hans, heer en drost van Steyerberg, en Armgard von Hasberg.
2. Caspara of Jaspera barones Ripperda, geb. omstr. 1580, tr. Lodwich Ginck, geb. omstr. 1570, chirurgijn te Oldenzaal.
3. Eggerik Adriaan, volgt IXf.
4. Judith barones Ripperda, geb. omstr. 1570, tr. 1602 Frederik van Baer, heer van Slangenburg, geb. omstr. 1570, ovl. 1622, zn. van Dirk, heer van Slangenburg, en Adriana barones Ripperda (VIId,7).
5. Dochter, tr. N.N. van Hetzingen tot Apraet.
6. Unico, volgt IXg.
7. Wennemar baron Ripperda, ovl. bij een duel met een korporaal in 1606. hierover schreef zijn neef Sweder von Schele: "Solt ein feiner man geworden sein. Also des die freunde sehr betrobt. Sie waren bloss und allein augeritten und blieb dieser junger helt so jammerlich".

IXf. Eggerik Adriaan baron Ripperda, geb. omstr. 1570, ovl. bij Boekelo 15 febr. 1617, tr. 1616 Sybilla von Plettenberg-Lenhausen, erfvrouwe van Papenburg, Nienhuys, Oldersum, Osterwedde en Groens, geb. omstr. 1595, ovl. 1621, dr. van Christian Victor von Plettenberg, heer van Papenburg, Nienhuys, Oldersum, Osterwedde en Groens, en Sibylla von Kühle zu Wellingbüttel; zij hertr. na 15 febr. 1617 Frederik baron thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg.
Uit dit huwelijk:
Adriana Sybilla barones Ripperda, erfvrouwe van Oldersum, Papenburg en Osterwedde, geb. vóór 1618, tr. ’s-Gravenhage 26 mei 1636 Johan baron van Gendt, geb. Kasteel Oyen 1610, ovl. ’s-Gravenhage 14 nov. 1679, zn. van baron Walraven, heer van Oyen en Dussen, en Anna van Arkel van Heukelom.

IXg. Unico baron Ripperda, heer van Boxbergen, Boekelo en Hengelo, geb. omstr. 1570, ovl. Kasteel Hengelo 22 sept. 1625, tr. 23 aug. 1596 Anna van Doetinchem, geb. omstr. 1570, ovl. 24 dec. 1636, dr. van Willem, heer van Rande, en Johanna de Pipenpoy van Merchtem.
Uit dit huwelijk:
1. Herman baron Ripperda, geb. 1598, ovl. tijdens de Dertigjarige Oorlog in Bohemen 1624.
2. Willem, volgt Xh.

Xh. Willem baron Ripperda, heer van Boxbergen, Hengelo, Boekelo, Rauschenburg en Solmsburg, geb. omstr. 1600, ovl. kort, zonder te zijn hertrouwd, vóór 12 sept. 1669, tr. ’s-Gravenhage 21 maart 1627 Aleyd van den Bouchorst, erfvrouwe van Wimmenum, ovl. 1642, dr. van Nicolaas, heer van Wimmenum en Noordwijk, lid van de Ridderschap van Holland, en Wilhelmina van der Noot.
Uit dit huwelijk:
1. Adelheid Isabella (ook Alexiana Elisabeth) barones Ripperda, geb. 27 juli 1636, tr. 21 mei 1655 Louis-Armand de Gouffier, comte de Caravas, marquis de Passavant, baron de Doué, geb. 1636, zn. van Louis de Gouffier de Caravas, comte de Caravas, Passavant & Saint-Cyr, en Madeleine de Gaucourt de Villedieu de Boisse.
2. Amelis Ripperda, geb. vóór 1642, ovl. 1652.
3. Anna barones Ripperda, geb. 1639, ged. in de Grote Kerk van ’s-Gravenhage 10 aug. 1639, ovl. 1663, tr. maart 1660 Willem baron van Lintelo, heer van De Ehze en Boxbergen, geb. 1639, ovl. na nov. 1692, zn. van Willem, heer van De Ehze, schout van Lochem, en Johanna van Dorth tot Rosendael.
4. Nicolina barones Ripperda, ovl. vóór 1707, tr. Kasteel Hengelo 3 aug. 1659 Jacob van Coeverden, heer van Stuvelaar, geb. 1628, ovl. 4 juni 1707, zn. van Borchard, heer van Wensinck en Stuvelaar, en Anna Catharina barones Ripperda (IXe,2).
5. Unico baron Ripperda, heer van Boxbergen, Hengelo, Boekelo, Rausschenburg, Solmsberg en Wimmenum, geb. omstr. 1635, ovl. kinderloos te Deventer 1678. Liet zijn landgoederen in berooide toestand achter, werd Boekelo verkocht aan Cornelis van Aerssen tot Wernhout; Hengelo aan zijn zwager, Jacob van Coeverden tot Stuvelaar; en Boxbergen aan zijn andere zwager, Willem baron van Lintelo tot De Ehze, tr. 20 april 1659 Margaretha barones van Merode van Rummen, dr. van Floris, heer van Rummen en Sievernich, ambassadeur te ’s-Gravenhage, en Margaretha barones van Gendt.
6. Willem, volgt XIi.

XIi. Willem baron Ripperda, geb. 2 mei 1638, ovl. ’s-Hertogenbosch 1665/begin 1666, tr. Parijs 20 okt. 1655 Anne Marie de Gouffier de Caravas, dr. van Louis, comte de Caravas, Passavant & Saint-Cyr, en Madeleine de Gaucourt de Villedieu de Boisse.
Uit dit huwelijk:

XIIc. Ludovic Willem baron Ripperda (ook: Ludwig Wilhelm von Ripperda), geb. 1656, ged. R.K. Parijs 21 juli 1656, ovl. Aat omstr. 1713, tr. 17 maart 1700 Maria Vivienne de Bouton de Saint-Gilles, geb. omstr. 1675.
Uit dit huwelijk:
1. Anna Theresia barones de Ripperda, geb. na 1700.
2. Anne Charlotte barones de Ripperda, geb. na 1700, tr. Charles Isaäc du Plessis, geb. na 1672, zn. van Isaäc en Louise von Somnitz.
3. Louise Theresia barones de Ripperda, geb. na 1700.
4. Noël (Natalis) Nicolaus Ludovicus, volgt XIIIc.
5. Wilhelmina Maria barones de Ripperda, geb. na 1700.

XIIIc. Noël (Natalis) Nicolaus Ludovicus Freiherr von Ripperda, geb. 1703, ged. Maastricht 18 sept. 1703, ovl. Aken 13 mei 1789, tr. in de Stephansdom te Wenen 2 febr. 1757 Maria Josepha barones de Monti, geb. Palermo, dr. van baron Joseph en Maria Anna von Kessler.
Uit dit huwelijk:
1. Johannes Joseph Nicolaus Vincent, volgt XIVd.
2. Franz Seraphicus Joseph Ignatius Andreas Freiherr von Ripperda, geb. Wenen 1 dec. 1760, ovl. vóór 2 aug. 1791.
3. Wilhelm Ludwig Hermann Carl Gabriel, volgt XIVe.
4. Carl Freiherr von Ripperda, geb. 1771, ovl. vóór 2 aug. 1791.

XIVd. Johannes Joseph Nicolaus Vincent Freiherr von Ripperda, geb. 1759, ged. Wenen 13 okt. 1759, ovl. ald. 14 aug. 1826, tr. Wenen 18 sept. 1794 Catharina Barth, geb. 1768, ovl. Wenen 11 maart 1835.
Uit dit huwelijk:
1. Karl Wilhelm Freiherr von Ripperda, geb. omstr. 1796, ovl. kinderloos 16 jan. 1814. Hij stond bekend als een aantrekkelijke jonge man.
2. Maria Anna Freiin von Ripperda, geb. Wenen 20 dec. 1802, ovl. ald. 11 febr. 1882, tr. Tyrnau 10 febr. 1848 (door echtsch. ontbonden.) Franz Ignatz de Nemethy, zn. van Franz en Elise Haim.
3. Therese Freiin von Ripperda, geb. Wenen april 1807, ovl. 14 febr. 1808.

XIVe. Wilhelm Ludwig Hermann Carl Gabriel Freiherr von Ripperda (ook Louis François genoemd), ged. Aken 7 april 1767, ovl. Temesvar 18 april 1812, tr. Lemberg 9 okt. 1800 Maria Kunigunde Eleonora de Chamant, geb. Lemberg 21 febr. 1784, ovl. ald. juni 1818, dr. van Joseph en Francisca de Ghobert.
Uit dit huwelijk:
1. Franz Ludwig, volgt XVe.
2. Franziska Freiin von Ripperda, ovl. jong 1816.
3. Johann Nepomuk Maximilian, volgt XVf.

XVe. Franz Ludwig Freiherr von Ripperda, geb. Lemberg 2 juli 1801, ovl. als majoor Leutschau 2 aug. 1859, tr. Leutschau 1845 Pauline Maria von Tothfalussy, geb. 1814, ovl. Leutschau 31 dec. 1886.
Uit dit huwelijk:
1. Eleonora Amalie Wilhelmina Freiin von Ripperda, geb. Leutschau 22 okt. 1846, ovl. Teschen 24 maart 1913.
2. Stephanie Marie Freiin von Ripperda, geb. Leutschau 25 dec. 1851, ovl. Dolny Kubín (Alsókubin) 31 jan. 1908, tr. 19 mei 1882 Victor Arthur Leonhard von Tholt.

XVf. Johann Nepomuk Maximilian Freiherr von Ripperda, geb. Arad in Hongareij 8 okt. 1808, ovl. Wenen 1 april 1892, tr. Czernowitz 12 april 1845 Laura Florentine von Ripperda-Boxbergen, geb. Wenen 2 april 1825, ovl. Wenen 1 juni 1888. bastaarddochter van N.N. Plattensteiner en Maria Anna von Ripperda. Bij dit huwelijk werd haar buitenechtelijke afkomst verborgen door het feit dat de burgelijke stand haar als een geboren Von Ripperda inschreef.
Uit dit huwelijk:
1. Henriette Freiin von Ripperda, geb. Czernowitz 1846, ovl. ald. 1846.
2. Johanna Pauline Aloysia Freiin von Ripperda, geb. Czernowitz 2 okt. 1848, ovl. Wenen 25 sept. 1920. Met haar stierf de laatste telg der Oostenrijkse Ripperda’s (tak van Boxbergen) uit, tr. 1e Mariahitzing 1 sept. 1869 (door echtsch. ontbonden 6 maart 1871) Louis von Tavechi, ovl. 3 juni 1871; tr. 2e Wenen 20 april 1873 Ferdinand Martin Ottokar Ritter Lackhner von Lackhnern, geb. 5 juli 1839, ovl. Bozen 30 jan. 1902, zn. van Eduard Tobias Lackhner von Lackhnern en Antonia Jordanski.

VIIIf. Balthasar baron Ripperda, heer van Oosterwijtwerd en Dijkhuizen, geb. omstr. 1549, ovl. 29 dec. 1616, tr. (1586 op Schloß Venhaus) Sophia von Valcke, erfvrouwe van Venhaus, geb. Schloß Venhaus omstr. 1560, ovl. vóór 1635, dr. van Herman, heer van Venhaus en Rockel, en Johanna von Schele zu Schelenburg.
Uit dit huwelijk:
1. Anna Margaretha Freiin von Ripperda, ovl. 1638, tr. Schloß Senden Joachim von Droste zu Senden, heer van Loburg, ovl. 1631, zn. van Ludeke, heer van Senden en Loburg, en Anna von Nagel zu Keuschenburg.
2. Johanna Margaretha Freiin von Ripperda.
3. Johanna barones Ripperda, geb. 1586, ovl. 1587.
4. Judith barones Ripperda, geb. omstr. 1587, tr. Eggerik van Baer, heer van Brantsenborg, geb. omstr. 1593, zn. van Dirk, heer van Slangenburg, en Adriana barones Ripperda (VIId,7).
5. Unico Freiherr von Ripperda, geb. Coesfeld omstr. 1588, ovl. ald. 1589.
6. Hermann Freiherr von Ripperda, geb. Coesfeld 1589, ovl. ald. 1590.
7. Elisabeth Leonora Freiin von Ripperda, geb. omstr. 1591, ovl. Mainz 1639, tr. Wilhelm von Hugenpoth, heer van Gosewinkel, Hilbeck, Hemmerde en Horst, zn. van Johann, heer van Gosewinkel, en Clara Anna von Pentlinck zu Hilbeck, erfvrouwe van Hilbeck en Hemmerde.
8. Dochter, geb. 1592, ovl. 1592.
9. Carl Victor, volgt IXh.
10. Anna Helena barones Ripperda, geb. omstr. 1597, ovl. 24 okt. 1655, tr. Johan van Haeghen, ovl. Doetinchem 1655, zn. van Everhart en Cunera Wyers.
11. Sophia barones Ripperda, geb. omstr. 1597, tr. 18 jan. 1635 met de niet-adellijke Johannes Pilleterius, uit Middelburg, zn. van Nicolaas.

IXh. Carl Victor Freiherr von Ripperda, heer van Venhaus, Oosterwijtwerd, Dijkhuizen, Holwierde, Uitwierde en Delfzijl, geb. omstr. 1593,33 ovl. 9 juli 1642, tr. 1e 1620 Anna Freiin von Münster zu Meinhövel, ovl. 1621, dr. van Bernhard Freiherr von Münster, heer van Meinhövel en Geisbeck, en Margaretha von Westrum zum Gutacker; tr. 2e 12 nov. 1623 Petronella Elisabeth von Schade zu Ihorst, geb. omstr. 1590, ovl. na 1639, dr. van Otto, heer van Ihorst en drost te Vechta, en Petronella von Budde, erfvrouwe van Buddenburg en Hange.
Uit het tweede huwelijk:
1. Balthasar Otto Freiherr von Ripperda, geb. 1625, ovl. kinderloos op 20 febr. 1648.
2. Carl Wilhelm, volgt Xi.
3. Elisabeth Petronella Freiin von Ripperda, geb. omstr. 1624, ovl. na 1697.
4. Gerhard Friedrich Mauritz, volgt Xj.
5. Gysbert Herman, volgt Xk.
6. Joachim Heidenreich Adolf, volgt X-l.

Xi. Carl Wilhelm Freiherr von Ripperda, heer van Venhaus en De Leemcule, geb. 1628, ovl. 4 juni 1666, tr. 1e vóór 1665 Ida Catharina von Loë, geb. omstr. 1630, ovl. 1664, dr. van Johann Friedrich, heer van Overdyck en Owerijk, drost van Wetter, en Walpurg Freiin von Isselstein zu Linnep; tr. 2e 2 sept. 1665 Margaretha barones van Pallandt tot Keppel, ovl. na 22 mei 1688, dr. van Johan Frederik baron van Pallandt, heer van Keppel en Voorst, en Isabella Gertruda Freiin von Brempt.
Uit het eerste huwelijk:
1. Friedrich Vincent Wilhelm Heidenreich baron Ripperda, heer van Venhaus, ovl. kinderloos 1682.
Uit het tweede huwelijk:
2. Willem Hendrik Carel, volgt XIj.

XIj. Willem Hendrik Carel baron Ripperda, heer van Venhaus, De Leemcule, Verwolde, Vorden, Weldam en Oosterwijtwer, geb. na 5 sept. 1666, ovl. Kasteel Vorden 12 jan. 1717, tr. 1e 10 aug. 1694 Anna Margaretha barones Ripperda, erfvrouwe van Vorden (XIf,1); tr. 2e Huwelijkscontract 18 sept. 171134 Margaretha Elisabeth barones Ripperda, erfvrouwe van Oosterwijtwerd (Xk,3).
Uit het eerste huwelijk:
Maurits Carel Georg Willem baron Ripperda, heer van Vorden, De Leemcule, Weldam, Olidam en Verwolde, geb. 9 sept. 1695, ovl. Huis De Ehze 14 maart 1751, begr. Almen. Daar zijn huwelijk kinderloos bleef gingen al zijn heerlijkheden, landgoederen en borgen voorgoed verloren voor het geslacht Ripperda, tr. 10 sept. 1724 Anna Maria Dorothea barones van Lintelo, erfvrouwe van De Ehze, geb. 19 maart 1706, ovl. 19 april 1769, dr. van Christiaan Carel, heer van De Ehze, en Clara Elisabeth barones van Nagell tot Ampsen.

Xj. Gerhard Friedrich Mauritz Freiherr von Ripperda, heer van Ellerburg en Dijkhuizen, geb. omstr. 1634, ovl. Schloß Ellerburg tussen 1670 en 1700, tr. okt. 1662 Anna Lucia von Münch, erfvrouwe van Ellerburg, geb. 1643, ovl. 16 nov. 1713, dr. van Johann, heer van Ellerburg, en Elisabeth von Brincken und Einhausen.
Uit dit huwelijk:
1. Elisabeth Augusta Freiin von Ripperda, geb. Schloß Ellerburg 26 febr. 1667, ovl. 14 maart 1700, tr. 1e 8 maart 1684 Christoph von Heßler, heer van Klosterhäseler, geb. SchloI Klosterhäseler, ovl. 27 aug. 1688, zn. van Hans Heinrich, heer van Klosterhäseler, Balgstädt, Gößnitz en Vitzenburg, en Ursula von Nißmitz zu Nebra; tr. 2e 27 dec. 1690 Hannibal Germanus Freiherr von Schmertzing, heer van Ehrenberg, Ehrenhayn en Reusa, geb. Gut Limbach 30 aug. 1660, ovl. Schloß Ehrenberg 17 aug. 1715, zn. van Hannibal, heer van Limbach, en Maria Magdalena von Metzsch.
2. Johann Christoph Heinrich, volgt XIk.
3. Margaretha Christina Freiin von Ripperda, geb. Schloß Ellerburg jan. 1669, ovl. na 1744, tr. 7 maart 1688 Oskar Joachim von Mörner, heer van Parschau en Klein-Eichel, Brandenburgse Oberförster en kamerheer, ovl. vóór 1738.

XIk. Johann Christoph Heinrich Freiherr von Ripperda, heer van Ellerburg en Dijkhuizen, geb. Schloß Ellerburg 21 jan. 1666, ovl. Insterburg in Oost Pruisen 31 juli 1698,waarna zijn lijk door soldaten terug naar Alswede gedragen werd, begr. Alswede, tr. winter 1695 Catharina Gertrudt Sybilla von Bar, ovl. 14 aug. 1727, dr. van Nicolaus Herbord, heer van Barenaue, drost van Osnabrück, en Gertrudt von Heyden zu Astrup; zij hertr. Ernst August von Henderson zu Holte en tr. 3e Christoph von Delwig-Rutenborn.
Uit dit huwelijk:
1. Friedrich Nicolaus, volgt XIId.
2. Wilhelm Ludolph, volgt XIIe.

XIId. Friedrich Nicolaus Freiherr von Ripperda, heer van Ellerburg en Dijkhuizen, geb. Schloß Ellerburg 15 febr. 1697, ovl. ald. 12 nov. 1741, tr. 1 mei 1726 Sophia Charlotte von Rochow, geb. 14 febr. 1708, ovl. 1 mei 1742, dr. van Clamor Lebedur, heer van Lage en Quackenbrück, en Charlotte Henriette von Reichow zu Wichtringhausen.
Uit dit huwelijk:
1. Anna Lucia Freiin von Ripperda, stiftjuffer in het Stift Fröndenburg, ovl. Stift Fröndenburg na 1788.
2. Catharina Frederike Louise Freiin von Ripperda, ovl. 24 dec. 1788, tr. Johann Friedrich Mordio Freiherr von Berchem, heer van Stockum, Werdringen en Bynkhoff, geb. Schloß Werdringen 1723, ovl. 1775, zn. van Freiherr Johann Adolf Stefan Otto, heer van Werdringen en Rocholl, en Engel Elisabeth Christine von Hugenpoth, erfvrouwe van Stockum en Bynkhoff.
3. Clamor Friedrich von Ripperda, ovl. na 1782.
4. Friedrich Wilhelm Christoph, volgt XIIId.
5. Sophia Agnes Charlotte Freiin von Ripperda, geb. Schloß Ellerburg 2 sept. 1728, ovl. Herford 12 april 1805, tr. 7 sept. 1748 Hilmar Erich Freiherr von Quernheim, heer van Ober-Behme, geb. 1705, officier, ovl. 1780, zn. van Freiherr Philip Ernst, heer van Ober-Behme, en Margaretha Clara Freiin von der Recke.

XIIId. Friedrich Wilhelm Christoph von Ripperda, heer van Ellerburg en Dijkhuizen, geb. Minden 15 febr. 1732, ovl. Minden 4 juli 1807 aan uitputting en de verwondingen die hij tijdens de Zevenjarige Oorlog bij Cunersdorf in Saksen had opgelopen, tr. 13 sept. 1774 Charlotte Ernestine Helena von Gustedt, geb. Celle 10 mei 1746, ovl. Minden 31 mei 1806, dr. van Rudolph, heer van Deersheim, Bexheim en Eilenstedt, en Anna Rebecca Freiin von Münchhausen zu Rinteln, haar moeder was de zus van de beroemde "Lügenbaron", Karl Friedrich Hiëronymus Freiherr von Münchhausen zu Bodenwerder.
Uit dit huwelijk:
1. August Friedrich Wilhelm Philipp, volgt XIVf.
2. Charlotte Rebekka Louise Henriette Freiin von Ripperda, geb. 6 juni 1775, ovl. Glogau 16 febr. 1833, tr. 14 aug. 1798 Carl Adolf Wilhelm Freiherr von Ledebur (Adolf), geb. Halle a/d Saale 25 dec. 1772, ovl. Glogau 8 nov. 1848, zn. van Freiherr Christian Heinrich Ernst en Dorothea Metta Friederike Freiin von Schlitz genannt von Görtz und von Wrisberg.
3. Frederike Sophie Helene Rudolphine Freiin von Ripperda, ovl. Ershausen 8 sept. 1848, tr. N.N. von Breitenbauch, heer van Ranis, Brandenstein en Petzkendorf, zn. van Franz Traugott Friedrich Wilhelm, heer van Ranis, Brandenstein en Petzkendorf, en Philippina Albertina Winter von Marbach.
4. Friedrich Wilhelm Ludwig Carl, volgt XIVg.

XIVf. August Friedrich Wilhelm Philipp Freiherr von Ripperda, heer van Ellerburg, geb. Minden 30 aug. 1779, ovl. Berlijn 6 dec. 1863, tr. Osnabrück 11 nov. 1809 Philippine Charlotte Koltfärber (weduwe Peithman), geb. 7 nov. 1779, ovl. Aschersleben 6 april 1861, dr. van Friedrich Johann en Sophie Christine Elisabeth Warnecke.
Uit dit huwelijk:
1. Franz August, volgt XVg.
2. Caroline Louise Emma Freiin von Ripperda, geb. Göttingen 25 aug. 1812, ovl. ongetrouwd Berlijn 24 juni 1890, tr. okt. 1852 Wilhelm Robert Scholvien, rentenier, geb. 24 april 1819, zn. van Christian en Friederike Koltfärber.

XVg. Franz August Freiherr von Ripperda, geb. Schloß Ellerburg 27 dec. 1810, ovl. Berlijn 21 juli 1860, bij zijn zus Emma. Zijn echtgenote bleef met haar kinderen in berooide toestand achter, die enkel nog verslechterde nadat haar broer zijn vermogen verloor. Zij verhuisdd uiteindelijk samen met haar schoonzus Emma naar Maagdenburg, tr. Westerhüsen 2 juli 1846 Valida Knorr, geb. 23 juni 1822, ovl. Uhrsleben 17 juni 1889, dr. van Johann Carl Ephraim, landgoedbezitter te Westerhüsen en Altmühl in Pommeren, Hofrat te Maagdenburg, en Auguste Charlotte Henriette Küsel.
Uit dit huwelijk:
1. Auguste Charlotte Lilli Freiin von Ripperda, geb. Dirschau 7 maart 1851, ovl. ald. 3 sept. 1852.
2. Carl August Curt Freiherr von Ripperda, geb. Dirschau 29 juni 1852, ovl. ald. 22 aug. 1852.
3. Eddy Alexander Freiherr von Ripperda, geb. Dirschau 8 nov. 1849, ovl. 12 febr. 1866, (verdrinkingsdood) na schipbreuk te hebben geleden bij slecht weer voor de Engelse kust (Isle of Wight). Met hem stierf de oudste tak van de Ellerburger Ripperda’s in de mannelijke lijn uit.
4. Emma Fanny Freiin von Ripperda, geb. Dirschau 27 okt. 1854, ovl. Neuhaldensleben 14 maart 1927, tr. Maagdeburg 11 nov. 1884 Hugo Kintzel, geb. Berlijn 17 juni 1840, ovl. 3 febr. 1907, zn. van Carl Julius en Emilie Jackisch.
5. Emma Maria Valida Freiin von Ripperda, geb. Dirschau 23 mei 1847, ovl. ald. 5 dec. 1848.
6. Zoon, geb. Dirschau 22 nov. 1848, ovl. ald. 10 dec. 1848.

XIVg. Friedrich Wilhelm Ludwig Carl Freiherr von Ripperda, geb. Minden 3 juli 1782, ovl. Torgau 23 okt. 1852, tr. Redekin 28 juli 1820 Bernhardine Louise Emilie Henriette von Alvensleben, geb. Maagdenburg 24 dec. 1784, ovl. Torgau 14 aug. 1843, dr. van Johann Friedrich, heer van Redekin, koninklijk Pruisische kamerheer, en Frederica Caroline von Klinglin, een beroemde actrice.
Uit dit huwelijk:
1. Friedrich Wilhelm Eduard Ferdinand, volgt XVh.
2. Blanka Rosalie Louise Emilie Freiin von Ripperda, geb. Danzig 10 mei 1825, ovl. Weimar 11 okt. 1902, tr. 23 april 1862 Georg Friedrich Kipping, geb. 5 maart 1828, ovl. 11 mei 1895, zn. van Carl Friedrich, officier in de Pruisische 6de artillerie-brigade te Breslau, en Emilie Florentine Baumburg.
3. Louise Dorette Eleonore Helena Freiin von Ripperda, geb. 25 nov. 1826, ovl. Genthin 16 okt. 1827.
4. Udo Edmund Freiherr von Ripperda, geb. Blankenburg 8 febr. 1829, ovl. Potsdam 30 mei 1857, na een val van zijn paard (de "Ripperda-dood"), begr. Torgau.

XVh. Friedrich Wilhelm Eduard Ferdinand Freiherr von Ripperda, geb. Danzig 26 juni 1822, ovl. Kopenhagen 17 jan. 1864. Zijn echtgenote bleef met haar kinderen in berooide toestand achter, tr. Lauenburg 9 jan. 1852 Charlotte Dorothea Sophie von Linstow, geb. Ratzeburg in Schleswig-Holstein 18 aug. 1826, ovl. Potsdam 25 sept. 1902, tijdens een bezoek aan generaal-majoor Dedo von Krosigk en zijn echtgenote Sophie (geboren Von Alvensleben), dr. van Wilhelm Bernhard, heer op Frydenlund, Forstmeister en Oberförster van het hertogdom Lauenburg, koninklijk Deense kamerheer. Hij was de zoon van de Deens-Holsteinse kamerheer en Geheimrat, Christoph Hartwig von Linstow, en zijn broers waren de beroemde architekt Hans Ditlev en de bestuurder Friedrich August, en Dorothea Margarethe von Astrup.
Uit dit huwelijk:
1. Dorothea Charlotte Mathilde Emilie Freiin von Ripperda, geb. Trittau in het hertogdom Holstein 20 nov. 1852, ovl. Gardelegen 9 jan. 1930.
2. Udo Hartwig Gustav Freiherr von Ripperda, geb. 9 juni 1854, ovl. Kopenhagen 11 sept. 1854, begr. op de nieuwe begraafplaats van Frederiksberg (graf 202).
3. Waldemar Freiherr von Ripperda, geb. Kopenhagen 5 aug. 1855, ovl. ald. 18 aug. 1855, begr. naast zijn oudere broer begraven (graf 236).
4. Therese Blanka Antonie Georgine Freiin von Ripperda, geb. Kopenhagen 10 juli 1857, ovl. Kopenhagen 5 maart 1866. Zij was de lieveling van haar moeder, broers en zusters. Haar oudste zus Thea sprak op hoge leeftijd nog vol liefde over haar te vroeg gestorven zusje, begr. naast haar vader op de Johannis begraafplaats te Kopenhagen.
5. Udo Waldemar Edward Christian Emil, volgt XVIi.
6. Vibal Ludwig Christian, volgt XVIj.
7. Friedrich Otto, volgt XVIk.

XVIi. Udo Waldemar Edward Christian Emil Freiherr von Ripperda, geb. Kopenhagen 1 maart 1859, ovl. Göttingen 11 okt. 1949, tr. Koningsbergen 6 okt. 1895 Alice Meta Agathe Freiin von Massenbach, geb. Schloß Klein-Blaustein bij Rastenburg 26 febr. 1869, ovl. Göttingen 29 maart 1953, dr. van Freiherr Gustav Louis Karl, heer van Schülzen en Blaustein, en Alma Frederike Sophie Konstanze von Kahlden.
Uit dit huwelijk:
Elisabeth Charlotte (Liselotte) Freiin von Ripperda (geboren Von Stubenrauch), geb. Schoß Babelsberg te Steglitz 22 mei 1904, ovl. Giessen na 1945, tr. 1e Fischhausen 17 maart 1923 (door echtsch. ontbonden vóór 1934) Dr. Erwin Schröder; tr. 2e 1934 Erich Walter Felix von Kahlden, geb. Piekary 13 nov. 1886, ovl. Güstrow 1945, zn. van Philipp Hermann Wiktor en Lydia Rosatis.

XVIj. Vibal Ludwig Christian Freiherr von Ripperda, geb. Kopenhagen 23 april 1860, ovl. ald. 27 sept. 1931, tr. Kopenhagen 23 april 1895 Malvina Lunn, geb. 6 juli 1870, ovl. Frederiksberg in Kopenhagen 21 jan. 1938, dr. van Michael Villars en Marie Døderlein.
Uit dit huwelijk:

XVIIg. Vibal Fritz Michael Freiherr von Ripperda (ook De Ripperda), geb. Parijs 23 febr. 1896, ovl. Englewood, New Jersey 15 juli 1950, tr. 1e Kopenhagen 17 maart 1920 (door echtsch. ontbonden vóór 1935) Valborg Margaretha Sølling-Monberg, geb. Kopenhagen 8 mei 1898, ovl. 13 febr. 1985, dr. van Niels Christensen Monberg, architect en Deens minister van verkeer, en Anthonia Slling; tr. 2e 23 dec. 1935 Kirsten Raaschou, geb. Kopenhagen 31 maart 1904, ovl. 22 sept. 1980, dr. van Albert Frederik Christian, fabrikant en ingenieur, en Agnete Vett.
Uit het eerste huwelijk:
1. Yvonne Freiin de Ripperda, geb. Kopenhagen 29 april 1922, ovl. kinderloos te Kopenhagen 20 sept. 2002, tr. Niels Frydenlund, geb. Nykøbeing Falster 17 juni 1914, ovl. 15 juli 1991.
2. Vibeke Charlotte Freiin de Ripperda, geb. Kopenhagen 30 juli 1927, tr. Bandung, Indonisé 31 maart 1955 (door echtsch. ontbonden 2 sept. 1956) Prof. Dr. Poul Esben Anker Heegaard, geb. 15 nov. 1908, hoogleraar zoölogie en was zodoende verbonden aan de universiteiten van Bandung en Kopenhagen. Hij was een nazaat van de bekende 19de eeuwse fabrikant en industrialist, Steffen Anker Heegaard, ovl. Hellerup in Kopenhagen 2 febr. 1974, zn. van Aage, boekhandelaar te Horsens, en Elna Sørensen.
Uit het tweede huwelijk:
3. William (Bill) Freiherr de Ripperda, geb. New York 20 febr. 1946, ovl. kinderloos Charlottenlund 19 aug. 2012. Met hem stierf de oudst overlevende tak der Ellerburger Ripperda’s in mannelijke lijn uit, tr. (door echtsch. ontbonden 1996) Marianne Heiberg.

XVIk. Friedrich Otto Freiherr von Ripperda, geb. Kopenhagen 8 mei 1864, ovl. Hamburg 15 juli 1922, tr. op Gut Vollenschier 13 sept. 1898 Susanna Frederike Amalie von Koschembahr, geb. Uiest 30 april 1869, ovl. op Gut Vollenschier 5 jan. 1903, dr. van Leopold en Mathilde von Heugel.
Uit dit huwelijk:
Sophie Charlotte Freiin von Ripperda, geb. Gut Kossowisna 17 april 1901, ovl. Palma 29 april 1977, tr. 1e Hamburg 30 maart 1921 Dr. Jur. Walter Wilhelm Robert Ahlburg, geb. Grabow 2 april 1890, jurist, ovl. Hamburg 19 juni 1952, zn. van Prof. Dr. Johann Heinrich August en Ida Emma Henriette Wilhelmine Heidelmann; tr. 2e na 1952 William Francis Hugo Mason.

XIIe. Wilhelm Ludolph Freiherr von Ripperda, geb. Schloß Ellerburg 1698, ovl. jan. 1785, tr. 13 aug. 1725 Dorothea Freiin von Bar, dr. van baron Heinrich Sigismund, heer van Barenaue, en Anna Agnes von Chalon genannt Gehlen.
Uit dit huwelijk:

XIIIe. Friedrich Clamor Johann Freiherr von Ripperda, geb. Gut Wickriede 13 jan. 1727, ovl. Haus Reitzau 21 dec. 1800, tr. Breslau 1781 Friederike Charlotte Sophie de Surenburg, bastaarddochter van Friedrich Unico Freiherr von Münster-Surenburg, heer van Nagelshoff bij Meppen, en ene N.N. Rauttemstrauch uit Breslau. Friedrich Unico was generaal in Statendienst, gouverneur van Venlo en ridder van de Duitsche Orde (Balije van Hessen), en was een direkte afstammeling van Elsabe/Ulske Ripperda, geb. Haus Reitzau 6 jan. 1756, ovl. febr. 1824, dr. van Friedrich Unico Freiherr von Münster-Surenburg, heer van Nagelshoff bij Meppen, generaal in Statendienst, gouverneur van Venlo en ridder van de Duitsche Orde (Balije van Hessen) en was een directe afstammeling van Elsabe/Ulske Ripperda, en N.N. Rauttemstrauch, uit Breslau.
Uit dit huwelijk:

XIVh. Georg Wilhelm Unico Freiherr von Ripperda (ook George de Ripperda), geb. Haus Reitzau 31 maart 1784, ovl. 1812 tijdens de Russische veldtocht. Omstreden wegens zijn revolutionaire en bonapartistische sympathieën leefde hij in onmin met zijn verpruisde familie. Hij was persona non grata, werd onterfd en tenslotte zelfs geroyeerd uit de annalen der familie-geschiedenis, tr. Frankrijk 1809 Johanna Henriette Cordelia Cosyn of Cousijn, geb. omstr. 1784, ovl. Haus Reitzau 12 juli 1852, dr. van Hendrick Roeloff Gaspard Cosijn, jurist, en Catherine Marie Cécile de Maucler.
Uit dit huwelijk:
1. Ludolph Edzard Clamor Freiherr von Ripperda, geb. Parijs 14 april 1810, ovl. ongetrouwd Haus Reitzau 10 sept. 1896.
2. Friedrich Unico Wilhelm, volgt XVi.

XVi. Friedrich Unico Wilhelm Freiherr von Ripperda-Cosyn, geb. Parijs 1 okt. 1811, ovl. Haus Reitzau 28 juli 1889, tr. 1e St. Petersburg 1839 Maria Elena Raevsky, bastaarddochter van Nikolai Nikolayevitch Raevsky, generaal in Russische dienst, ovl. in de kraam te St. Petersburg 1843, dr. van Nikolai Nikolayevitch; tr. 2e Breslau 1850 Emilie Charlotte Louise von Massow, geb. Berlijn 12 dec. 1826, ovl. Reitzau 5 jan. 1904, dr. van Ludwig Friedrich Joachim Valentin, heer van Groß-Möllen, Loist, Steinhöfel en Demnitz, hij was kamerheer en hofmaarschalk van de koning van Pruissen, lid van de Pruissische Staatsraad en minister, en Hermine Gräfin von der Schulenburg a.d.H. Emden.
Uit het tweede huwelijk:
1. Heinrich Unico August Ludwig, volgt XVI-l.
2. Johanna Charlotte Emilia Cordelia Freiin von Ripperda-Cosyn, geb. Haus Reitzau 1 april 1859, ovl. 4 juni 1882 na een val te paard (de "Ripperda-dood"). Zij was verloofd met ene Graf von Schweinitz.

XVI-l. Heinrich Unico August Ludwig Freiherr von Ripperda-Cosyn, geb. Haus Reitzau 4 dec. 1852, ovl. ald. 2 aug. 1827, tr. Schloß Rudnik 1890 Sophie Karoline Christina von Selchow, geb. 24 febr. 1864, ovl. 20 febr. 1930, dr. van Friedrich Wilhelm Eugen, heer van Rudnik, en Helene Karoline Amalie von Henning auf Schönhoff.
Uit dit huwelijk:
1. Friedrich (Frido) Wilhelm Valentin von Ripperda-Cosyn, geb. Buenos Aires 10 maart 1891, ovl. aan het westfront 1916.
2. Johann Friedrich Edzard, volgt XVIIh.
3. Henriette Louise Cordelia Freiin Ripperda-Cosyn, geb. Estancia Santa Ana y San Luis in Córdoba, Argentinië 1 okt. 1895, ovl. 1945, tr. Breslau 1926 Georg Wolfram Manitz, luitenant der infanterie b.d. en jurist, ovl. na te voet uit Pruisen te zijn gevlucht voor de oprukkende Russische troepen raakten beide in 1945 tijdens de gevechten in Berlijn vermist, zn. van Wolfram Johann Ferdinand en Sophie Luise von Brandt.

XVIIh. Johann Friedrich Edzard Freiherr Ripperda-Cosyn, geb. Estancia Santa Ana in San Luis, Córdoba, Argentinië 20 aug. 1892, ovl. Estancia Santa Ana y San Luis in Córdoba, Argentinië 11 aug. 1975, tr. Dresden 1 sept. 1919 Lilly Dora Christine Maria von Schweinitz, geb. Zwickau 19 juni 1898, ovl. Dresden 14 febr. 1945, dr. van Paul Emil Friedrich, luitenant-kolonel in Saksische dienst, en Dora Friederike Fischer.
Uit dit huwelijk:
1. Heinrich (Heini), volgt XVIIIk.
2. Wilhelm (Wigo) Georg, volgt XVIII-l.
3. Friederike Wilhelmine Freiin von Ripperda-Cosyn, geb. Haus Reitzau 3 juli 1925, ovl. Buenos Aires 10 april 1999. zij bleef ongetrouwd en vestigde zich na de Tweede Wereldoorlog op de Estancia Santa Ana y San Luis in Córdoba, Argentinië.

XVIIIk. Heinrich (Heini) Freiherr von Ripperda-Cosyn (ook Hendrik Cosijn v. Ripperda), geb. Haus Reitzau 1 juli 1921, ovl. Estancia Santa Ana in San Luis, Córdoba, Argentinië 17 mei 1991, tr. 1e vóór 1958 Laurence Caroline Bordier, ovl. 1958, dr. van Philippe Alphonse en Josefine de Meuron; tr. 2e 1963 (door echtsch. ontbonden 1968) Hedwig Elisabeth von Carlsburg, geb. Rastenberg 4 april 1926, dr. van Hans Bodo en Elisabeth Friederike Berger; tr. 3e ’s-Gravenhage 1972 (door echtsch. ontbonden 1978) Jacoba Wilhelmine (Coco) Dammers, geb. Kralingen in Rotterdam 10 okt. 1932, ovl. Voorburg 27 juli 2002, dr. van Franz Wilhelm, telg uit de gelijknamige, Rotterdamse redersfamilie, en Bertha Hermine Mathilde Hörburger; tr. 4e Buenos Aires 1981 (door echtsch. ontbonden 1984) Leonida Euphenia de Estrada y del Rey, geb. 23 maart 1951, dr. van Claudio Octavio de Estrada y Aguiló en Ana Isabel del Rey y de León; tr. 5e Córdoba 1986 Maria Escrivá van Maanen y de Córdoba, geb. San Louis 5 juni 1956, dr. van Carlos Joaquin en Marta Vorster y Prado.
Uit het derde huwelijk:

XIXs. Hendrik Freiherr von Ripperda-Cosyn, geb. ’s-Gravenhage 6 dec. 1972, tr. Gentofte, Kopenhagen 10 maart 2007 Anne Louise Hollænder, geb. Gentofte, Kopenhagen 2 sept. 1974, dr. van Niels, advocaat (Højesteret) en Generalkonsul, en Susanne Bisgaard.
Uit dit huwelijk:
1. Maximilian Christian Frederik Freiherr von Ripperda-Cosyn, geb. Gentofte, Kopenhagen 1 aug. 2007, ged. (RK) in The Brompton Oratory te Londen 27 okt. 2007.
2. Frederik Unico August Freiherr von Ripperda-Cosyn, geb. Gentofte, Kopenhagen 31 dec. 2008, ged. (RK) in The Brompton Oratory te Londen 21 maart 2009.
3. Alexander Edzard Niels Freiherr von Ripperda-Cosyn, geb. Chelsea, Londen 4 jan. 2012, ged. (RK) in The Brompton Oratory te Londen 19 mei 2012.

XVIII-l. Wilhelm (Wigo) Georg Freiherr von Ripperda-Cosyn (ook Willem Cosijn v. Ripperda), geb. Haus Reitzau 4 febr. 1923, ovl. Parijs 22 febr. 2000, tr. Saint-Romain-Le-Puy 1953 Adrienne Philippine de la Tour, geb. Saint-Germain-en-Laye 17 juli 1929, dr. van Charles-Etienne, kunsthandelaar, en Bérengrère Marie Odille de Cidrac.
Uit dit huwelijk:
George Unico Wilhelm Freiherr von Ripperda-Cosyn (ook: Cosyn von Ripperda), geb. Parijs 14 nov. 1955, jurist.

Xk. Gysbert Herman baron Ripperda, heer van Oosterwijtwerd,Helm en Schildewolde, geb. 1639, ovl. Oosterwijtwerd 13 juli 1695, tr. Sappemeer 19 febr. 166525 Josina Maria barones Ripperda (XIc,2).
Uit dit huwelijk:
1. Carel Victor baron Ripperda, geb. 1662, ovl. kinderloos 16 mei 1686, begr. Oosterwijtwerd.
2. Elisabeth Sophie barones Ripperda, geb. Peperstraat, Groningen 1669, ged. Martinikerk, Groningen 20 febr. 1670,35 ovl. kinderloos te Oosterwijtwerd 18 juni 1695.
3. Margaretha Elisabeth barones Ripperda, erfvrouwe van Oosterwijtwerd, geb. omstr. 1667, ovl. kinderloos 23 febr. 1738. Met haar stierf de laatste telg van de Oostwijtwerder hoofdtak uit en kwam de heerlijkheid Oosterwijtwerd in het bezit van het geslacht Rengers.,36 tr. 1e Oosterwijtwerd 14 nov. 1686 Unico baron Ripperda, heer van Weldam, Olidam en Heerbaerdinck (Xg,1); tr. 2e Huwelijkscontract 18 sept. 171134 Willem Hendrik Carel baron Ripperda, heer van Venhaus, De Leemcule, Verwolde, Vorden, Weldam en Oosterwijtwer (XIj).
4. Maurits baron Ripperda, ged. Nieuwe kerk, Groningen 6 dec. 1665.37

X-l. Joachim Heidenreich Adolf Freiherr von Ripperda, heer van Venhaus en Wickriede, geb. 1626, ovl. tussen 1677-1683, tr. op de vesting Bourtange 1656 Odilia von Loë, ovl. na 1690, dr. van Johann Friedrich, heer van Overdyck en Owerijk, drost van Wetter, en Walpurg Freiin von Isselstein zu Linnep.
Uit dit huwelijk:
Anna Eleonora barones Ripperda, geb. (wellicht op de vesting Bourtange) 1667, ged. Gut Wickriede 21 april 1667, ovl. Meymaborg 28 febr. 1701, tr. Baflo juli 168638 Coppen Jarges, heer van Meyma, geb. 30 april 1659,38 kapitein der cavalerie in Statendienst, ovl. 17 jan. 1705,38 zn. van Eyso, heer van Meyma, hoofdeling te Baflo, Rasquert en Den Andel, en Bawe Coenders.


Bronnen

1. Ondertrouwboek 1595-1603 Kerkelijke gemeente - Groningen, Collectie DTB (toegang 124), Inventarisnummer 157, folio 21v
2. Ondertrouwboek 1623-1636 Kerkelijke gemeente - Groningen, Collectie DTB (toegang 124), Inventarisnummer 160, folio 474
3. Ondertrouwboek 1623-1636 Kerkelijke gemeente - Groningen, Collectie DTB (toegang 124), Inventarisnummer 160, folio 378
4. Ondertrouwboek 1623-1636 Kerkelijke gemeente - Groningen, Collectie DTB (toegang 124), Inventarisnummer 160, folio 542
5. Doop- en trouwboek 1661-1811 Kerkelijke gemeente - Oldehove, Collectie DTB (toegang 124), Inventarisnummer 345, folio 211
6. Breukdodenboek 1729-1794 Kerkelijke gemeente - Groningen, Collectie DTB (toegang 124), Inventarisnummer 194, folio 10
7. Doop- en trouwboek 1661-1811 Kerkelijke gemeente - Oldehove, Collectie DTB (toegang 124), Inventarisnummer 345, folio 209v
8. Ondertrouwboek 1674-1679 Kerkelijke gemeente - Groningen, Collectie DTB (toegang 124), Inventarisnummer 170, folio 178
9. Doop- en trouwboek 1661-1811 Kerkelijke gemeente - Oldehove, Collectie DTB (toegang 124), Inventarisnummer 345, folio 210v
10. Algemeen doopboek 1706-1732 Kerkelijke gemeente - Groningen, Collectie DTB (toegang 124), Inventarisnummer 149, folio 7
11. Algemeen doopboek 1706-1732 Kerkelijke gemeente - Groningen, Collectie DTB (toegang 124), Inventarisnummer 149
12. Rudi Ripperda
13. Algemeen doopboek 1706-1732 Kerkelijke gemeente - Groningen, Collectie DTB (toegang 124), Inventarisnummer 149, folio 16
14. Doop- en trouwboek 1661-1811 Kerkelijke gemeente - Oldehove, Collectie DTB (toegang 124), Inventarisnummer 345, folio 241v
15. Doop-, trouw- en begraafboek 1680-1811 Kerkelijke gemeente - Bedum, Collectie DTB (toegang 161), Inventarisnummer 3 (Rooms-katholiek)
16. Doop- en trouwboek 1727-1811 Kerkelijke gemeente - Den Hoorn, Collectie DTB (toegang 124), Inventarisnummer 639 (Rooms-katholiek), folio 110v
17. Huwelijkscontracten Groningen 1758 jan-mei Groningen 1758, Collectie huwelijkscontracten (toegang 1534), Inventarisnummer 3627
18. Nederland’s Adelboek 1942JG40, blz. 161
19. Tom Ripperda
20. 2
21. Ondertrouwboek 1623-1636 Kerkelijke gemeente - Groningen, Collectie DTB (toegang 124), Inventarisnummer 160, folio 505
22. Ondertrouwboek 1623-1636 Kerkelijke gemeente - Groningen, Collectie DTB (toegang 124), Inventarisnummer 160, folio 513
23. Ondertrouwboek 1656-1660 Kerkelijke gemeente - Groningen, Collectie DTB (toegang 124), Inventarisnummer 167, folio 38
24. Ondertrouwboek 1656-1660 Kerkelijke gemeente - Groningen, Collectie DTB (toegang 124), Inventarisnummer 167, folio 121v
25. Doop-, trouw- en begraafboek 1637-1811 Kerkelijke gemeente - Sappemeer, Collectie DTB (toegang 124), Inventarisnummer 400, folio 28
26. Nederland’s Adelboek 1952JG45, blz. 410
27. Doop- en trouwboek 1634-1801 Kerkelijke gemeente - Loppersum, Collectie DTB (toegang 124), Inventarisnummer 264, folio 136
28. Kerkeboek 1621-1743 Kerkelijke gemeente - Weiwerd, Collectie DTB (toegang 124), Inventarisnummer 512, folio 133
29. Kerkeboek 1621-1743 Kerkelijke gemeente - Weiwerd, Collectie DTB (toegang 124), Inventarisnummer 512, folio 132v
30. Algemeen doopboek 1676-1705 Kerkelijke gemeente - Groningen, Collectie DTB (toegang 124), Inventarisnummer 148, blz. 11
31. Doop- en trouwboek 1666-1715 Kerkelijke gemeente - Stedum, Collectie DTB (toegang 124), Inventarisnummer 429, folio 58v
32. Breukdodenboek 1729-1794 Kerkelijke gemeente - Groningen, Collectie DTB (toegang 124), Inventarisnummer 194, folio 131
33. Genealogie van het Geslacht Ripperda
34. Familie Clant van Hanckema - Huwelijkscontracten, Collectie huwelijkscontracten (toegang 498), Inventarisnummer 12
35. Algemeen doopboek 1658-1676 Kerkelijke gemeente - Groningen, Collectie DTB (toegang 124), Inventarisnummer 147, blz. 120
36. Breukdodenboek 1729-1794 Kerkelijke gemeente - Groningen, Collectie DTB (toegang 124), Inventarisnummer 194, folio 244
37. Algemeen doopboek 1658-1676 Kerkelijke gemeente - Groningen, Collectie DTB (toegang 124), Inventarisnummer 147, blz. 68
38. Nederland’s Adelboek 1929JG27, blz. 347
 
 

Gegenereerd met Aldfaer op 23 juni 2017. © 2017 Rob Hubert, Haarlem