Bijzondere zerken gevonden in Farmsumer kerk. (juni-2012)

KerkBij werkzaamheden in de kerk van Farmsum is opnieuw een aantal grafstenen gevonden, van groot belang voor de geschiedenis van dit bijzondere dorp. De vondst is extra bijzonder omdat daardoor een nog onbekende heer van Farmsum tevoorschijn gekomen is. De opeenvolging van de ruim drie eeuwen heerschappij van de Ripperda's leek volledig bekend te zijn, maar nu blijkt dat begin 17de eeuw Jacob Ripperda aan de lijst moet worden toegevoegd. De grafzerken van zijn moeder en van twee van zijn drie echtgenotes zijn teruggevonden. Daarnaast werd een zeer fraaie deksteen uit 1625 gevonden waarmee de grafkelder van de Ripperda's van Farmsum bedekt werd. Deze steen vertoont de wapens van Jacob en zijn eerste vrouw en toont aan dat deze vergeten Ripperda inderdaad enige jaren heer van Farmsum is geweest. Vermoedelijk bevinden zich onder de vloer van het koor nog de grafzerken van andere Ripperda's uit de 16de en 17de eeuw. (tekst van Redmer Alma)


HayoHaye Ripperda II

Hayo Ripperda II werd omstreeks 1455 geboren als zoon van Unico Ripperda (zoon van Bole Ripperda en Hille Wigboldes) en Ulske Ukena (dochter van Focke Ukena en Hiddeke to Wijtwerd). Hij huwde Ailke Houwerda (dochter van Omke Snelgersma). Uit dit huwelijk stamt de hoofdtak Ripperda te Farmsum. In 1504 overleed Hayo Ripperda II te Farmsum. Haye gold, tezamen met de Van Ewsums, als de voornaamste leden van de Ommelander ridderschap. Na de (zeer afgesleten) zerk van Andolf Nittersum te Stedum (1471) is deze betrekkelijk goed bewaard gebleven zerk de oudste portretzerk in de provincie Groningen. Hayo is afgebeeld als krijgsman in harnas, met een zwaard aan zijn zij en een helm aan zijn voeten.

 

Frouke Frouke Onsta
Frouke Onsta was dochter van Abele Onsta en Hille Jarges. Zij huwde in augustus 1475 met Focke Ripperda (ook wel naar zijn grootvader Focke Ukena genoemd). Minder dan twee jaar later overleed zij al op Urbanusdag (25 mei) 1477 met nalating van één zoon, Peter Ripperda. Frouke zal toen hoogstens een jaar of 25 zijn geweest. Frouke en haar man Focke zullen op de borg te Farmsum hebben gewoond. De zerk is uitzonderlijk fraai en goed bewaard gebleven. Het is de eerste 15de eeuwse zerk sinds minstens 50 jaar die is teruggevonden.

 

 

Frouke Onsta terug in de kerk
Woensdag 4 december is de grafzerk van Frouke Onsta na afwezigheid van een half jaar terug in de Farmsumer kerk. De restauratie van de kerk is zo ver klaar dat nu het moment is aangebroken om de grafzerken geleidelijk aan terug te brengen in de kerk en ze daar een definitieve plaats te geven. De zerk van Frouke Onsta is de zwaarste zerk. Met behulp van een heftruk is de zerk uit de vrachtwagen getild en op een kar de kerk in gereden. Daar is de zerk onder het orgel in de vloer geplaatst voor de zerk van Hero Maurits Ripperda. Ook de andere zerken van de familie Ripperda zullen onder het orgel in het koor van de kerk een plaats krijgen. Totaal komen er dan 6 zerken van de familie Ripperda zichtbaar in de kerk. Onder de vloer bevinden zich nog meer Ripperda zerken maar die blijven voorlopig aan het oog onttrokken. De volgende zerken die geplaatst worden zijn de zandstenen zerken van Unico en Hayo Ripperda. Vanwege hun kwetsbaarheid zijn deze zerken tijdens de restauratie in de kerk gebleven.


 

Met dank aan Udo.Zeeman, http://zerkenvanfarmsum.nl/

Copyright © 2016-2019 Rob Hubert. All rights reserved.
Joomla templates by a4joomla