Genealogie van het Geslacht Ripperda
Door Pieter W.G. van Agteren

 

Dit is de meest volledige genealogie van dit voorname, oud-adellijke geslacht. Deze studie van de genealoog en historicus Van Agteren biedt een interessant beeld van de 16de en 17de eeuwse, adellijke familienetwerken zoals die zich uitstrekten over de gewesten aan weerszijden van de Duits-Nederlandse grens. Nauwe relaties tussen een beperkt aantal Ommelander en Oostfriese hoofdelingengeslachten, alswel tussen Overijsselse, Gelderse en Westfaalse riddermatige geslachten komen aan het licht. Het boek bevat een veelvoud aan afbeeldingen van familieportretten, kastelen en heraldiek.

Het boek is in de betere boekhandel te koop.

 

Copyright © 2016-2019 Rob Hubert. All rights reserved.
Joomla templates by a4joomla