Deze website gaat in zijn geheel over het oud-adellijk geslacht Ripperda. Het doel is om u een inpressie te geven van de rijke historie van dat geslacht. Een geschiedenis die nauw verweven is met die van Groningen, Overijssel, Oost-Friesland en Westfalen.

We hopen u een interessant beeld van de 16e en 17e eeuwse, adellijke familienetwerken zoals die zich uitstrekten over de gewesten aan weerszijden van de Duits-Nederlandse grens. Nauwe relaties tussen een beperkt aantal Ommelander en Oostfriese hoofdelingen-geslachten, alswel tussen Overijsselse, Gelderse en Westfaalse riddermatige geslachten komen aan het licht.

     Unico I Ripperda tot Farmsum wordt al lang gezien als de formele stamvader van het geslacht. In een oorkonde van hertog Albrecht van Beieren d.d. 27 december 1397 wordt Unico I beschreven als “Oeneke Rypertszoen”, hetgeen doet vermoeden dat ene Rypert/Rippert zijn vader moet zijn geweest.  Mogelijkerwijze is dit dezelfde Rippert die in de Kroniek van Wittewierum wordt vermeld. Hoewel deze veronderstelling inderdaad aannemelijk is, ontbreken hieromtrend duidelijke gegevens. We hebben derhalve besloten Unico I formeel als stamvader aan te houden.

     Als basis voor deze website diende het boek: “Genealogie van het Geslacht Ripperda” van Drs. Pieter W.G. van Agteren (2016).

     We hopen dat het bezoek aan deze website u een beeld kunt krijgen over het oud-adellijk geslacht Ripperda.

 

 

info @ huisripperda.nl

Copyright © 2016-2019 Rob Hubert. All rights reserved.
Joomla templates by a4joomla