Brief van Boel Ripperda, proost en hoofdeling te Farmsum, in antwoord op klachten van de stad Groningen over het aanhouden van haar bode door de kerspellieden van Weiwerd, 8 juni 1504